Verslag informatie bijeenkomst 6 juni jl.

10-06-2024

Ongeveer 50 personen woonden de voorlichtingsbijeenkomst bij op 6 juni jl. op Almkreek. Een bijeenkomst waarin er meer verteld werd over de Hollandsche Golfclub en er vragen konden worden gesteld over de samenwerking met Golfclub Almkreek, de continuïteit van de clubactiviteiten en de rol van vrijwilligers.

Mandy Boer (vrijwilliger) en operationeel directeur Joris Slooten gaven toelichting op de strategie van de Hollandsche Golfclub (HGC) die vanaf 2018 met de overname van Golfpark Almkreek gestaag vorm aanneemt. HGC is de clubnaam van Hollandsche Golfbaan Exploitatiemaatschappij (HGE).

De basis is golfbaanonderhoudsbedrijf HGM die de greenkeeping verzorgt op ca. 20 banen in Nederland. Vanuit het advieswerk voor banen en clubs dat Mandy en Joris binnen de afdeling NGF-zakelijk gedaan hebben is het idee ontstaan om een onderscheidend exploitatiemodel te ontwikkelen en te implementeren. Er blijkt behoefte aan deze visie en inmiddels exploiteert HGC 5 golfparken en is een 6e in ontwikkeling. Het is niet uit te sluiten dat de groei van de afgelopen jaren (1 golfpark per jaar) ook de komende jaren wordt doorgezet.

Het onderscheid in aanpak zit m.n. in de onderstaande aspecten. Hiermee is HGC een aantrekkelijk alternatief voor golfers én voor golflocaties die worstelen met een verouderd exploitatiemodel, achterstallig onderhoud kennen en geen reserves hebben opgebouwd om de grote vervangingsinvesteringen te kunnen dragen. Deze banen zitten dan vast in de vicieuze cirkel: > minder kwaliteit > minder bezetting > minder budget > minder kwaliteit. Het HGC model met HGM als solide onderhoudspartner biedt die banen oplossingen.

Onderscheidende aanpak Hollandsche Golfclub:
  • Multicourse concept met lokale clubsfeer.
  • Geen management op locatie maar gestandaardiseerde aanpak.
  • Eerlijke tarifering; geen onbeperkt speelrecht.
  • Iedereen is gelijk; geen sociale hiërarchie en geen kortingen voor specifieke groepen.
  • Zowel lokaal (banen) als landelijk (Hollandsche Golfclub) concurrerend.
Lees verder (PDF), klik hier.


Stukken waarnaar verwezen wordt in het verslag:
  • Mogelijkheden partnermodel Almkreek (PDF), klik hier.
  • Vergoeding HGE vrijwilligers 2024 (PDF), klik hier.
  • Presentatie gegeven tijdens de avond (PDF), klik hier.
Verslag informatie bijeenkomst 6 juni jl.

« Terug