Clubwedstrijden - Informatie

Maandag - Dames- en herenmiddag
Wedstrijdvorm:

Er wordt gespeeld op de 14 holes baan op basis van Stableford (EGA-handicap):
 • met handicapverrekening op holes 6 t/m 14;
 • op holes 1 t/m 5 telt het totaal aantal slagen met een maximum van 7 per hole.
Voor deze middagen geldt in principe een vrije inloop en de we starten met een shotgun. De startlijst wordt afgegeven aan het Golfpark zodra de flights de baan ingaan, dan wel na de prijsuitreiking. De spelers zonder speelrecht moeten de greenfee direct met het Golfpark te verrekenen.

Speeldata:
 • Er is een lente- / zomercompetitie en een najaars- / wintercompetitie op de maandagen.
 • Op Paasmaandag en Pinkstermaandag zijn er geen wedstrijden.
Spelregels:
 • De deelnemers en deelneemsters moeten minimaal baanpermissie hebben voor de 14 holes baan, het GVB hebben of daarvoor in opleiding zijn. Lidmaatschap van Golfclub Almkreek is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen.
 • Aanmelden: bij voorkeur via de website, of voor de wedstrijd in het clubhuis tot uiterlijk 12.15 uur.
 • Start: met een shotgun om 12.30 uur; het flight-nummer is de hole waarop je start.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per wedstrijd.
 • Maximum aantal deelnemers 42: met flights van maximaal 3 personen. De wedstrijdleiding kan hiervan afwijken.
 • Ongeacht de volgorde van inschrijving, bepaalt de wedstrijdleiding de definitieve flight-indeling. Het minimaal aantal deelnemers-(sters) is 8, anders gaat de wedstrijd niet door.
 • Alleen de holes 6 t/m14 zijn qualifying.
 • Bij een gelijke score in een wedstrijd wint degene met de laagste Playing Handicap. Indien de score dan nog gelijk is, dan gaat het om de score op de laatste 3 holes (12, 13 en 14).
 • In alle wedstrijden zal een “neary” op één van de holes 6, 8, 9, 12,13 of 14 worden gespeeld.
 • Indien een speler / speelster gerechtigd is met een handicart de baan in te gaan dan zal hiervoor € 5,00 door de wedstrijdleiding vergoed worden.
 • De slotdag telt niet mee voor het klassement.
Klassement:
 • De beste scores van maximaal 15 wedstrijden per seizoenshelft komen in aanmerking voor het overall klassement.
 • Winnaar of winnares wordt diegene die met de beste score over 15 wedstrijden
 • Het klassement betreft alle wedstrijden behalve de wedstrijd op de slotdag.
 • Op holes 1 t/m 5 telt het totaal aantal slagen met een maximum van 7 per hole minus 50% van de Playing Handicap, afgerond naar boven.
 • Degene met de minste netto slagen over de holes 1 t/m 5 komt in aanmerking voor een prijs.
 • Ook voor de holes 1 t/m 5, de neary’s en de behaalde birdies wordt een klassement over een seizoenshelft opgemaakt.
De Seizoenslotdag en feestelijke Prijsuitreiking eindklassement:
 • De slotdag telt niet mee voor het eindklassement
 • De winnaar ontvangt de “Golfer in brons”, een wisseltrofee gemaakt door beeldend kunstenaar Frans Gort. De wisseltrofee rouleert tussen de zomer- en wintercompetitie en draagt de namen van de winnaars/winnaressen. Verder is er een prijs voor de winnaar van de meeste neary’s, birdies en de minste netto slagen op hole 1-5
 • Na de slotwedstrijd is er een gezamenlijke lunch.
Algemeen:
 • Het Algemeen Wedstrijdreglement van de golfclub van toepassing.
 • Sportiviteit is zeer belangrijk en staat in hoog aanzien.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat men de beginnende golfers en golfsters terzijde staat om de golfregels in de praktijk goed toe te passen.
 • In de gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding, eventueel geadviseerd door de Wedstrijdcommissie en/of Handicap- en Regel Commissie.
Wil je contact met iemand die deze wedstrijd organiseert?
Maandag - Damesavond

Van april t/m september wordt de damesavond georganiseerd. De damesavond staat in het teken van ontspanning en gezelligheid, tevens wordt er gestreden om een zo goed mogelijk plekje in het klassement. Je leert de dames van de golfclub op zowel persoonlijk als op sportief gebied kennen.
 • Golfers met alleen baanpermissie zijn meer dan welkom, dit is de kans om je golfvaardigheden aan te scherpen en tevens de golfregels en etiquette in praktijk te brengen.
 • We spelen 9 holes en de spelvorm is stableford, waarvan de laatste maandag van de maand een qualifying wedstrijd is. Na afloop van de wedstrijd is er een prijsuitreiking onder het genot van een drankje en eventueel aansluitend een hapje eten.
 • Op de laatste maandag van september hebben we de slotavond, waarbij we het golfseizoen op een feestelijke wijze afsluiten.
 • Wij nodigen alle dames uit, van 16 jaar en ouder, om mee te doen aan deze wedstrijden en hopen ook dit jaar op een mooi golfseizoen met een grote opkomst.
 • Je kunt inschrijven via de website of Almkreek app tot maandagmiddag 17:00 uur.
 • Bij deelname verzoeken wij je om 17:00 uur aanwezig te zijn, waarna  we aansluitend starten tussen 17:10 uur en 18:00 uur.
 Wil je contact met iemand die deze wedstrijd organiseert?
Dinsdag - Herenochtend
De wat oudere heren spelen op dinsdagmorgen 18 holes. Als de baan voor 18 holes niet beschikbaar is, spelen we een enkele keer 9 holes op de grote baan, in combinatie met 14 holes op de par 3/4 baan. Deze heren zijn niet te stoppen, ook als het weer wat minder wordt.  
 
We verwelkomen graag ‘nieuwe’ spelers en nodigen daarna alle heren uit de volgende keer ook om mee te doen aan onze sportieve en sociale wedstrijden.

Wedstrijdvormen
 • In de zomerperiode spelen we eens in de maand de Oldish Cup, dit is een strokeplay wedstrijd. Ook spelen we eens in de maand de D9T (Dubbel 9 Trofee). Dit is een Stableford wedstrijd. De overige Fun wedstrijden spelen we ook Stableford. Alle wedstrijden zijn Qualifying volgens de EGA handicap regels. Aan het einde van het zomerseizoen sluiten we af met een slotdag, waar de winnaars van de Oldish Cup en de D9T bekend worden gemaakt.
 •  In de winter spelen we meestal Stableford, maar op verzoek spelen we ook andere spelvormen. Alle wedstrijden, indien de spelvorm het toelaat, zijn Qualifying op basis van een speciale winterhandicap volgens de EGA handicap regels. Deze speciale handicap vervalt weer op 1 april. Iedereen gaat dan weer terug naar de oorspronkelijke Exact EGA handicap.
Speelschema:

Zomers:
        Van 1 april t/m 31 september starten we om 9:00 uur.
        Van 1 oktober t/m 31 oktober starten we om 9:30 uur.

Winterseizoen:
        Van 1 november t/m 31 maart starten we om 10:00 uur.
 
Spelregels
 • Aanmelden voor de wedstrijd kan tot uiterlijk zondagavond 18:00 uur via de website. Daarna kan men altijd bellen met de wedstrijdleiding of er nog plaats is.
 • Men moet zich minimaal 20 minuten voor de tee-time melden bij de wedstrijdleiding.
 • Onder normale omstandigheden is het maximum aantal deelnemers 39. Afhankelijk van de omstandigheden kan de wedstrijdleiding hiervan afwijken.
 • Ongeacht de volgorde van inschrijving, bepaalt de wedstrijdleiding de definitieve flight-indeling.
 • Het niet tijdig afmelden voor een wedstrijd (na vooraf te hebben ingeschreven) heeft een NO-SHOW tot gevolg.
 Wil je contact met iemand die deze wedstrijd organiseert?
Dinsdag - Dames- en herenavond
Wedstrijdvorm:
Er wordt gespeeld op de 14 holes baan op basis van Stableford (EGA-handicap)
 • Met een handicapverrekening op holes 6 t/m 14.
 • Op de holes 1 t/m 5 telt het aantal slagen met een maximum van 7.
 • Voor deelnemers met een handicap van 0 t/m 26 wordt er een aparte ranking gemaakt.
Voor deze avonden geldt in principe een vrije inloop:
 • Aanmelden voor de wedstrijd kan tot uiterlijk een kwartier voor de start van de 1e flight.
 • We starten vanaf 17.30 uur tot 2 uur voor zonsondergang.
 • Dit tijdstip wordt op de site per wedstrijddag bekend gemaakt.
 • Er wordt gespeeld van dinsdag 4 april t/m dinsdag 19 september 2017.
 • Op 19 september 2017 is er een slotavond met een afsluiting met een hapje en een drankje.
Spelregels:
 • De deelnemers moeten minimaal baanpermissie hebben voor de 14 holes baan en in opleiding zijn om hun GVB te behalen.
 • Lidmaatschap van Golfclub Almkreek is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen.
 • Onder normale omstandigheden is het maximum aantal deelnemers 42 met flights van maximaal 3 personen.
 • Afhankelijk van de omstandigheden kan de wedstrijdleiding hiervan afwijken.
 • Ongeacht van de volgorde van inschrijving, bepaalt de wedstrijdleiding de definitieve flight-indeling. Wanneer van deze indeling wordt afgeweken, heeft de wedstrijdleiding het recht om de betreffende deelnemer of deelneemster een nader te bepalen schorsing op te leggen.
 • Het minimaal aantal deelnemers is 8. Als dit aantal niet wordt gehaald gaat de wedstrijd niet door. Mocht dit pas blijken nadat er is gespeeld in verband met de inloop, dan telt de wedstrijd niet mee voor het klassement.
 • Alleen holes 6 t/m14 zijn Qualifying.
 • Bij een gelijke score in een wedstrijd wint degene met de laagste playing handicap.
  Indien de score dan nog gelijk is wordt gekeken naar de score op de laatste 3 holes (12, 13 en 14).
 • In alle wedstrijden zal een “neary” op holes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12,13 of 14 worden gespeeld.
 • Het inschrijfgeld bedraagt voor dit seizoen EUR 2,00 per wedstrijd.
 • De slotavond telt niet mee voor het klassement en heeft zijn eigen regels.
Klassement:
 • Alleen deelnemers die minimaal 15 wedstrijden per seizoenshelft hebben gespeeld komen voor een overall klassement in aanmerking.
 • Winnaar of winnares wordt diegene die met de beste score over 15 wedstrijden
 • Het klassement betreft alle wedstrijden behalve de wedstrijd op de slotdag.
 • Op hole 1 t/m 5 worden het aantal slagen geteld met een maximum van 7 per hole.
 • Degene met de minste slagen over de 1e 5 holes behaalt komt in aanmerking voor een prijs.
 • Ook voor holes 1 t/m 5 wordt een klassement over een seizoenshelft opgemaakt.
De Slotavond:
 • De slotavond is een op zich zelf staande wedstrijd over 14 holes met de regels zoals hierboven omschreven.
 • Na afloop van de seizoenslotavond sluiten we af met een hapje en een drankje.    
Algemeen:
 • Er wordt gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Acient Rules Limited en de local rules van de vereniging.
 • Daarnaast is het Algemeen Wedstrijdreglement van de vereniging van toepassing.
 • Sportiviteit is zeer belangrijk en staat hoog in het vaandel.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat men de beginnende golfers en golfsters terzijde staat om de golfregels in de praktijk goed toe te passen.
 • In de gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding, eventueel geadviseerd door de Wedstrijdcommissie en/of de Handicap- en Regelcommissie.
 Wil je contact met iemand die deze wedstrijd organiseert?  
Woensdag - Herenochtend
Deze ochtend is bedoeld als sociaal gebeuren waarbij we ongedwongen en gezellig samen zijn met het golfspelletje als serieuze bindende factor. Vanwege het sociale karakter van deze ochtend hebben we dan ook graag dat iedereen op tijd aanwezig is en blijft totdat het broodje bal genuttigd is.

Er worden 9 holes gespeeld op één van de twee lussen van de 18 holes grote baan. De spelvorm zal voornamelijk stableford zijn

De startlijst wordt afgegeven aan het Golfpark zodra de laatste flight de baan in gaat, dan wel na de prijsuitreiking. De spelers zonder abonnement bij het Golfpark dienen de greenfee direct met het Golfpark af te rekenen.

Speeldata en starttijd:
 • Elke woensdagmorgen om 9.45 uur.
 • Er wordt normaliter in flights van 3 of 4 man gespeeld.
 • De 1e flight vertrekt om 10.00 uur.
Spelregels:
 • Aanmelding via de site van Golfclub Almkreek tot uiterlijk 09.15  uur op de wedstrijddag.
 • Onder normale omstandigheden is het maximum aantal deelnemers 36.
 • De flightindeling zal door middel van loting om 09.45 uur plaatsvinden. Op dit tijdstip dienen alle spelers aanwezig te zijn. Op verzoek kan de wedstrijdleiding rekening houden met wensen betreffende vroege of late starttijd.
 • Naast de standaard Stablefordwedstrijden zullen er af en toe ook andere spelvormen en/of side-matches gespeeld worden.
 • Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd is € 3,50 en een nieuwe of zo goed als nieuwe golfbal per deelnemer. Per deelnemer wordt € 1,00 gereserveerd voor het lief-en-leedpotje en € 2,50 voor een heerlijk broodje gehaktbal na afloop. Tevens ontvangt de winnaar van de dag een fles wijn.
 • Op de laatste woensdag van de maand zal er een trofee uitgereikt worden aan degene die de meeste Stableford punten op de herenochtenden in die maand verzameld heeft.
 • Op de eerste woensdag van de maand zal er een aanmoedigingstrofee worden uitgereikt aan de speler met het minste aantal stablefordpunten op die ochtend. Deze trofee kan maar een maal per kalenderjaar door dezelfde persoon “gewonnen” worden. Wordt iemand vaker  “winnaar” dan gaat de trofee naar de voorlaatste van die ochtend. Als dat iemand is die de trofee al eerder in dat jaar gekregen heeft dan gaat die naar de twee na laatste, etc.
 • Beide prijzen zijn wisselprijzen en dienen voor de nieuwe data van uitreiking weer ingeleverd te worden bij de wedstrijdleiding.
   
Algemeen:
 • Er wordt gespeeld volgens de rules of golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Rules Ltd. en de local rules van de vereniging.
 • Daarnaast is het Algemeen Wedstrijdreglement van de vereniging Almkreek van toepassing. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding, eventueel geadviseerd door de Wedstrijdcommissie en/of de Handicap- en Regel commissie van de vereniging Almkreek.
 • In alle gevallen waarin dit  informatiebulletin niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie, bestaande uit:
 Wil je contact met iemand die deze wedstrijd organiseert?
Woensdag - Damesdag
Introductie
 
Op bijna iedere woensdag van de maand spelen de Dames van golfclub Almkreek een wedstrijd.  In het zomerseizoen is er zelfs een keuze om 9 of 18 holes te lopen. We  proberen dan  Stableford wedstrijden Strokeplay wedstrijden en Qualifying wedstrijden af te wisselen  om het een iedereen naar de zin te maken.

Tijdens het winterseizoen zijn er veel  funwedstrijden zoals een driestokken wedstrijd, matchplay, regelvragen per flight, vossenjacht, 14 holes  par drie, noem maar op.

Na de wedstrijd drinken we gezamenlijk iets in afwachting van de prijsuitreiking.

Speelschema
In verband met licht en donker is het speelschema als volgt gedurende het seizoen:
 • Van 1 november t/m 31 maart - 9 holes wedstrijden. Start 10:00 uur
 • Van 1 april t/m 31 oktober - 9 holes wedstrijden en 18 holes wedstrijden. Start 9:30 en 11:15 uur.
Wedstrijdvorm
Er wordt gespeeld op basis van Stableford en EGA-handicap met handicapverrekening en de wedstrijden van 1 november t/m 31 maart zijn in principe vrije inloop, met uitzondering van de slotdag. De startlijst wordt afgegeven aan het Park zodra de laatste flight de baan in gaat, dan wel na de prijsuitreiking.

Spelregels
 • Aanmelding voor de winterwedstrijd kan tot uiterlijk 20 minuten voor de eerste starttijd en de maximale starttijd is 30 minuten per wedstrijd.
 • Aanmelding voor de zomerwedstrijd kan tot uiterlijk de dinsdag 17:30 uur. De maximale starttijd is 30 minuten per wedstrijd.
 • Onder normale omstandigheden is het maximum aantal deelneemsters per dag 18 en afhankelijk van de omstandigheden kan de wedstrijdleiding hiervan afwijken.
 • Ongeacht de volgorde van inschrijving bepaalt de wedstrijdleiding de definitieve flight-indeling.
 • De 9-holes wedstrijd start tijdens de zomer in principe na de doorlus van de 18 holes wedstrijd. De 9 holes wedstrijd speelt dezelfde eerste negen holes als de 18 holes wedstrijd. Dat wisselt iedere week.
 • Alle 18-holes en 9-holes wedstrijden zijn Qualifying, tenzij anders aangegeven, of als de baan niet Qualifying is.
 • De winnaar is diegene met de beste score. Indien dat gelijk is gaat het om winnaar van de laatste 9, de laatste 6, de laatste 3 holes of de laatste hole.
 • In sommige wedstrijden zal een “longest drive” of  “neary”  of “dubbel neay” of “dubbel longest” worden gespeeld.
 • Het inschrijfgeld voor dit seizoen bedraagt EUR 2,00 per wedstrijd.
 • Per deelneemster wordt per aanwezige speeldag een bedrag gereserveerd als zijnde een korting op de all-in-prijs en lunch voor de slotdag. 
Klassementen 
 • Winnares van de Zomertrofee wordt diegene met de beste score van alle Qualifying wedstrijden. Met dien verstande dat er bij alle deelneemsters een derde van de slechtst gespeelde wedstrijden wordt afgetrokken van de totaalscore.
 • Winnares van de Winterbokaal wordt diegene met de beste score van alle stblfd winterwedstrijden zonder andere spelvorm. Met dien verstande dat er bij alle deelneemsters  een derde van de slechtst gespeelde wedstrijden  wordt afgetrokken van de totaalscore. 
 • Bij de overige wedstrijden is de winnares afhankelijk van de wedstrijdvorm. 
De Slotdagen
 • De slotdag aan het eind van het zomerseizoen en aan het eind van het winterseizoen is een op zich zelf staande wedstrijd over 9 holes waarvoor vooraf dient te worden ingeschreven.
 • Deze wedstrijd kent een nader te bepalen inschrijfgeld.
 • De wedstrijdvorm wordt door de wedstrijdleiding bepaald maar zal in principe ook een Stableford wedstrijd zijn.
 • Gedurende de lunch vindt de prijsuitreiking van de Zomertrofee of de Winterbokaal plaats.  
Vriendinnendag
 • Ieder jaar proberen wij de vriendinnendag te organiseren.
 • De dames van onze club kunnen zich hiervoor inschrijven samen met een vriendin van een andere club en in het bezit van een EGA-handicap.
 • De wedstrijdvorm kan per jaar verschillen.
 • Nadere mededelingen zullen volgen. 
Opvang nieuwe leden
 • Nieuwe leden heten wij van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij een van de commissieleden van de woensdagochtend en kunnen dan deelnemen aan onze wedstrijd.
 • Alle woensdagochtend dames doen hun best om nieuwe leden zo snel mogelijk op hun gemak te laten voelen en moeten hen helpen met het uitvoeren van alle regels tijdens een wedstrijd.
 • Er bestaat de mogelijkheid om af te slaan van de oranje tee maar ook van de gele tee.

 Wil je contact met iemand die deze wedstrijd organiseert?
Woensdag - Zonnesteekwedstrijden (Avond)

Gedurende de zomer worden de ”Zonnesteek” wedstrijden gespeeld.

De wedstrijden worden georganiseerd door de Golf Academy en de Golfclub op woensdagavond voor deelnemers tussen de 20 en 50 jaar. Gezelligheid achteraf en golfplezier worden samengevoegd met een competitief randje. Vorig jaar waren de wedstrijden een groot succes, met gemiddeld 40 deelnemers.

Dit jaar spelen we zowel op de 9 holes grote baan als op de 14 holes baan de wedstrijden.Een en ander is afhankelijk van je handicap. Spelers onder de hcp 36 of met veel speelervaring spelen op de 9 holes grote baan, spelers boven deze hcp spelen op de 14 holes baan. Kennissen, vrienden en collega’s zijn iedere woensdag van harte welkom! Aan hen worden de basisregels van het golfspel uitgelegd in combinatie met een wedstrijdje op de baan.

Het wedstrijdseizoen duurt tot september en de standen worden dit jaar officieel bijgehouden. Eén van onze leden, Frans Gort, is beeldhouwer. Hij maakt voor ons een prachtig bronzen beeld als wisseltrofee voor de “Zonnesteek” zowel voor de 9 als 14 holes wedstrijd. Elke wedstrijd zijn er ook prijzen te verdienen voor de nummers 1 t/m 3. De kosten voor de wedstrijd zijn € 2,50* voor leden en € 15,00 voor niet-leden. De kosten voor de clinic zijn € 7,50.

Start van de wedstrijd is om 19.00 uur; aanmelden vanaf 18.00 uur bij de wedstrijd tafel.

* voor leden van de golfclub gaat er een tik van het tegoed. Business leden kunnen een greenfee kaart inleveren

 Wil je contact met iemand die deze wedstrijd organiseert?
Donderdag - Herenmiddag
De herenmiddag start vanaf de 1e donderdag in oktober en eindigt op de laatste donderdag van maart, die tevens de slotmiddag  is.

Het is een inloopwedstrijd van 12.00 tot 13.00 uur, waarbij het op prijs wordt gesteld als de deelnemers zich zoveel mogelijk van te voren inschrijven via de site. Het inschrijfgeld bedraagt EUR 2,00.  Er wordt gespeeld op basis van Stableford, met handicap verrekening, waarbij er alleen aanpassingen naar boven (dus naar een lagere handicap) plaatsvinden.  

Er zijn klassementen voor de  neary (op elke par 3) en de longest. Voor het algemeen klassement gelden de beste 7 scores. Bij het spelen op wintergreens geldt er een apart klassement. Op deze greens moet er uitgeputt worden.

De slotmiddag (die niet meetelt voor de klassementen) wordt afgesloten met een Diner en de Prijsuitreiking.

 Wil je contact met iemand die deze wedstrijd organiseert?
Donderdag - Herenavond
Wedstrijdvorm
Er wordt gespeeld op basis van Stableford (EGA-handicap) met handicapverrekening. Voor deze avonden geldt in principe een vrije inloop, met uitzondering van de slotdag. De startlijst wordt afgegeven aan het Golfpark, zodra de laatste flight de baan in gaat, dan wel na de prijsuitreiking.
 
Speelschema
In verband met licht en donker is het speelschema als volgt gedurende het seizoen:
 • Van 2 april t/m 14 mei – 7 wedstrijden over 13 holes
 • Van 14 mei t/m 13 augustus – 12 wedstrijden over 18 holes
 • Van 20 augustus t/m 24 september – 6 wedstrijden over 13 holes
 • Op 1 oktober de slotdag over 18 holes 
Spelregels
 • Aanmelding voor de wedstrijd kan tot uiterlijk 20 minuten voor de laatste starttijd. De maximale starttijd is per wedstrijd is 1 uur en 20 minuten.
 • Onder normale omstandigheden is het maximum aantal deelnemers per avond 30. Afhankelijk van de omstandigheden kan de wedstrijdleiding hiervan afwijken.
 • Ongeacht de volgorde van inschrijving, bepaalt de wedstrijdleiding de definitieve flight-indeling. Wanneer van deze indeling zonder toestemming van de wedstrijdleiding wordt afgeweken, heeft de wedstrijdleiding het recht om de betreffende deelnemer een nader te bepalen schorsing op te leggen.
 • Het minimum aantal deelnemers voor elke wedstrijd is 12. Als dit aantal niet wordt gehaald, gaat de wedstrijd niet door. Mocht dit pas blijken nadat er is gespeeld in verband met de inloop, dan telt de wedstrijd niet mee voor de klassementen.
 • Alle 18-holes wedstrijden zijn Qualifying.
 • Bij een gelijke score in een wedstrijd wint degene met de laagste playing handicap. Indien de score dan nog gelijk is, gaat het om de score op de laatste 9, de laatste 6 of de laatste 3 holes.
 • Het niet tijdig afmelden voor een 18-holes wedstrijd (na vooraf te hebben ingeschreven) heeft een NO-SHOW tot gevolg en een mogelijk speelverbod van 2 speelavonden, te bepalen door de wedstrijd commissie.
 • In alle wedstrijden zullen een “longest drive” en  “neary’s”  op alle par 3 holes worden gespeeld.
 • Het inschrijfgeld voor dit seizoen bedraagt € 3,50 per wedstrijd.
 • Per deelnemer wordt per aanwezige speelavond een bedrag gereserveerd van € 1,00, voor een korting op de all-in-prijs voor de slotdag. 
Klassementen
 • Alleen spelers die minimaal 7 wedstrijden hebben gespeeld komen voor het overall klassement in aanmerking.
 • Winnaar wordt diegene met de beste score over 7 wedstrijden.
 • Het klassement betreft alle wedstrijden (met uitzondering van de slotdag), dus zowel de 13-holes, als de 18-holes wedstrijden.
 • Winnaar wordt degene met de hoogste score. Hij krijgt naast een mooie prijs, ‘eeuwige roem’ en een Kampioensshirt
 • Er wordt ook een Neary, Birdie, en Longest klassement bijgehouden.
 • De slotdag telt niet mee voor het klassement en heeft zijn eigen regeltjes. Deze wedstrijd staat open voor alle heren van 18 jaar en ouder die lid zijn van Golfclub “Almkreek”
 
De Slotdag
 • De slotdag is een op zich zelf staande wedstrijd over 18 holes, waarvoor vooraf dient te worden ingeschreven.
 • Deze wedstrijd kent een nader te bepalen inschrijfgeld, met een korting van € 1 voor alle keren, dat is deelgenomen aan de wedstrijden gedurende het seizoen.
 • De wedstrijdvorm wordt door de wedstrijdleiding bepaald.
 • Deze dag begint om 12:00 uur met na afloop een gezamenlijk diner.
 • Gedurende het diner vindt de prijsuitreiking plaats.  
 
Algemeen
 • Er wordt gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Rules Limited en de local rules van de vereniging.
 • Daarnaast is het Algemeen wedstrijd reglement van de vereniging van toepassing.
 • Sportiviteit is belangrijk en staat in hoog aanzien.
 • In gevallen dat dit Reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding, eventueel geadviseerd door de Wedstrijd Commissie en/of de Handicap- en Regel Commissie.
 • Op Hemelvaartsdag word er niet gespeeld.

De Herenavond Commissie:
 
Cees Duijzer06 - 24 347 657ceesduijzer@planet.nl
Hans Verboord06 - 50 630 732haoord@home.nl

 
Vrijdag - Dames- en herenmiddag
Algemene informatie:
 • Er wordt gespeeld 9 holes, op grote baan
 • Er wordt gestart tussen 12.30 en 13.00 uur.
Wedstrijdvorm:
 • Er wordt gespeeld op de 1e of 2e lus van de 18 holes baan. De  speelvorm is op basis van STABLEFORD (EGA-handicap)
 • Elke wedstijd is met handicapverrekening mits de baan Qualifying is.
 • De startlijst wordt afgegeven aan het Golfpark zodra de laatste flight de baan in gaat, dan wel na de prijsuitreiking.  
 • De spelers zonder abonnement bij het Golfpark dienen de green-fee direct met het Golfpark te verrekenen.
Speeldata en starttijd:
 • In principe elke vrijdagmiddag mits de baan vrij is. Startijden zullen in overleg met het park worden geregeld, doch 13:30 uur heeft de voorkeur.
 • De wedstrijden worden op de site weergegeven.
 • Er zal in flights van 3 of 4 deelnemers gespeeld worden. Hier kan, door bijzondere omstandigheden, door de wedstrijdleiding van afgeweken worden.
Spelregels:
 • Inschrijven via de site van Golfclub Almkreek. Aanmelding voor de wedstrijd kan plaatsvinden tot uiterlijk een half uur voor de wedstrijd.
 • Op de site wordt vermeld hoe laat te starttijd is.
 • Onder normale omstandigheden is het maximum aantal deelnemers 36.
 • De flight-indeling zal door de wedstrijdcommissie bepaald worden, waarbij er rekening gehouden wordt met individuele wensen.
 • Het minimaal aantal deelnemers is 8 personen.
 • Bij een gelijke score in een wedstrijd wint degene met de laagste playing handicap.
  Indien de score dan nog gelijk is, gaat het om de score op de laatste 6 of laatste 3 holes.
 • In alle wedstrijden zal om een neary en een 2e neary gespeeld worden.
 • Bij de 1e lus 9 holes: hole 5 voor 2e neary en hole 8 voor de neary - bij de 2e lus: hole 15 voor 2e neary en hole 13 voor de neary.
 • Per wedstrijd worden er prijzen voor de 2e neary en neary’s uitgereikt.
 • Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd is EUR 2,00.
Klassement:
 • Er wordt een klassement bijgehouden over 2017 voor degene die de meeste Stableford punten heeft gescoord.
 • Op de laatste vrijdag van het jaar zullen de klassementsprijzen worden uitgereikt.
Algemeen:
 • Er wordt gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Rules Limited en de local rules van de vereniging.
 • Daarnaast is het Algemeen Wedstrijdreglement van de vereniging van toepassing.
 • Sportiviteit is belangrijk en staat hoog in het vaandel.
 • In de gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding, eventueel geadviseerd door de Wedstrijdcommissie en/of de Handicap- en Regelcommissie.
 Wil je contact met iemand die deze wedstrijd organiseert?
Zaterdag - Dames- en herenochtend
Deze ochtend is bedoeld als sociaal gebeuren met een lage drempel waarbij we met elkaar spelen op de grote baan.
 • Er wordt gespeeld op de 1e zaterdag van de maand
  (als er geen andere belangrijke wedstrijden zijn).
 • Aanvang: 10.00 uur.
 • Men kan deelnemen t/m handicap 54.
 • Wedstrijdvorm: Stableford niet qualifying.
 Schrijf je in via de website of neem contact op met de wedstrijdleiding:
   Wil je contact met iemand die deze wedstrijd organiseert?
Zaterdag - Maandbeker en Winterbeker - Dames en heren
MAANDBEKER

De maandbekerwedstrijd is een serie van 7 wedstrijden waarvan het resultaat over 4 wedstrijden telt. Deze wedstrijd begint in april en eindigt in oktober.

Op de laatste zaterdag van de maand (zie wedstrijdkalender) worden de strokeplaywedstrijden gespeeld.
 • Er wordt gestart om 09.00 uur.
 • Deelname is mogelijk voor leden met hcp. 0,0 t/m 36.
 • Er wordt gespeeld in 2 categorieën:
  Cat. A: hcp 0 t/m 17.9 en Cat. B: hcp 18 t/m 36.
 • De nummers 1 t/m 10 van beide categorieën ontvangen wedstrijdpunten.
  Nummer 1 ontvangt 10 punten, nummer 10 ontvangt 1 punt.
 • In oktober, na de laatste maandbekerwedstrijd, worden de overall winnaars bekend gemaakt.
WINTERBEKER

Gedurende de maanden november t/m maart spelen we de Winterbeker. Dit is een serie van 5 wedstrijden waarvan het resultaat van de beste 3 wedstrijden tellen voor het klassement.
 • Er wordt gestart om 10.00 uur.
 • Verder gelden dezelfde voorwaarden als vermeld bij de Maandbeker.
 Wil je contact met iemand die deze wedstrijd organiseert?
Zaterdag - Dames- en herenmiddag
Wedstrijdvorm:
 • Er wordt gespeeld op de 14 holes baan op basis van Stableford (EGA-handicap)
 • Met een handicapverrekening op holes 6 t/14.
 • Op holes 1 t/m 5 telt het aantal slagen met een maximum van 7 per hole.
 • Voor deze middagen geldt in principe een vrije inloop, we starten vanaf 14.00 uur.
 • Dit tijdstip wordt op de site per wedstrijddag bekend gemaakt.
 • Één keer in de maand zal deze wedstrijd gelijktijdig gehouden worden met onze nieuwe leden.
 • Ook zullen er een aantal zaterdagen uitvallen voor andere algemene wedstrijden van onze club of park. Dit wordt via de site bekend gemaakt.
 • Er wordt een voorjaar/zomer en een najaar/winter competitie gespeeld.
 • De voorjaar/zomer competitie begint op 29 april 2017 en eindigt op zaterdag 30 september 2017.
 • De najaar/winter competitie start op 7 oktober 2017 en eindigt op zaterdag 28 april 2018.
 • De afsluiting is met een hapje en een drankje.
Spelregels:
 • De deelnemers moeten minimaal baanpermissie hebben voor de 14 holes baan en in opleiding zijn om hun GVB te behalen.
 • Lidmaatschap van Golfclub Almkreek is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen.
 • Aanmelden voor de wedstrijd kan tot uiterlijk een kwartier voor start eerste flight en wordt per avond op de site bekend gemaakt.
 • Er wordt gestart om 14:00 uur.
 • Onder normale omstandigheden is het maximum aantal deelnemers 42 met flights van maximaal 3 personen.
 • Afhankelijk van de omstandigheden kan de wedstrijdleiding hiervan afwijken.
 • Ongeacht van de volgorde van inschrijving, bepaalt de wedstrijdleiding de definitieve flight-indeling.
 • Het minimaal aantal deelnemers is 8. Als dit aantal niet wordt gehaald gaat de wedstrijd niet door. Mocht dit pas blijken nadat er is gespeeld in verband met de inloop, dan telt de wedstrijd niet mee voor het klassement.
 • Alleen holes 6 t/m14 zijn qualifying en de baan moet qualifying zijn.
 • Bij een gelijke score in een wedstrijd wint degene met de laagste playing handicap.
  Indien de score dan nog gelijk is wordt gekeken naar de score op de laatste 3 holes (12, 13 en 14).
 • In alle wedstrijden zal een “neary” op holes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12,13 of 14 worden gespeeld.
 • Het inschrijfgeld bedraagt voor dit seizoen EUR 2,00 per wedstrijd.
 • De slotmiddag telt niet mee voor het klassement en heeft zijn eigen regels.
Prijzen en Klassement:
 • Per wedstrijdmiddag worden er prijzen uitgereikt voor de 1e 3 met de meeste ST/FD punten over holes 6 t/m/ 14.
   
 • Alleen deelnemers die minimaal 15 wedstrijden per seizoenshelft hebben gespeeld komen voor een overall klassement in aanmerking.
 • Winnaar of winnares wordt diegene die met de beste score over 15 wedstrijden
 • Het klassement betreft alle wedstrijden behalve de wedstrijd op de slotmiddag.
 • Op hole 1 t/m 5 worden het aantal slagen geteld met een maximum van 7 per hole.
 • Degene met de minste slagen over de 1e 5 holes, komt in aanmerking voor een prijs.
 • Ook voor holes 1 t/m 5 wordt een klassement over een seizoenshelft opgemaakt.
De Slotmiddag:
 • De wedstrijd op de slotmiddag is een op zich zelf staande wedstrijd over 14 holes met de regels zoals hierboven omschreven.
 • Na afloop van de seizoenslotmiddag sluiten we af met een hapje en een drankje.    
Algemeen:
 • Er wordt gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Acient Rules Limited en de local rules van de vereniging.
 • Daarnaast is het Algemeen Wedstrijdreglement van de vereniging van toepassing.
 • Sportiviteit is zeer belangrijk en staat hoog in het vaandel.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat men de beginnende golfers en golfsters terzijde staat om de golfregels in de praktijk goed toe te passen.
 • In de gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding, eventueel geadviseerd door de Wedstrijdcommissie en/of de Handicap- en Regelcommissie.
 Wil je contact met iemand die deze wedstrijd organiseert?
Golfen en Genieten (voorheen Senioren Wedstrijd)
De seniorenwedstrijd wordt van mei t/m september één keer per maand gespeeld, op de laatste vrijdag van de maand.
 • Deelnemen kan vanaf 50 jaar zowel voor dames als heren.
 • De wedstrijd start vanaf 11.00 uur.
 • De spelvorm is stableford 18 holes. Het is ook mogelijk om 9 holes te spelen, men sluit dan aan na de laatste flight op hole 10. Dit graag aangeven bij opmerkingen als u inschrijft.
 • Er zijn neary’s op hole 8 en 13 voor dames en heren apart en een hole met closest to the line.
 • Na afloop is er tijd om te borrelen en gelegenheid tot douchen en omkleden.
 • Rond 18.00 uur gaan we aan tafel en genieten we van het menu.
 • Tijdens het eten worden de prijzen uitgereikt aan de aanwezigen.
Kosten € 25.- voor wedstrijd en menu.
Kosten € 5.- alleen voor de wedstrijd.

Wij stellen het op prijs als u mee eet, golft uw partner niet mee, dan kan deze uiteraard wel mee eten (kosten € 25.-).
 
Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom, ook leden die al langer lid zijn maar nog niet eerder aan een seniorendag hebben deelgenomen, kom de sfeer, sportiviteit en gezelligheid een keertje proeven.
 
 Wil je contact met iemand die deze wedstrijd organiseert?
Old Grand Dad

Golfen voor het goede doel en tegelijk heel veel gehandicapte kinderen blij maken.


Wat doet Old Grand-Dad?


De stichting Old Grand-Dad organiseert al 45 jaar golfwedstrijden voor de aangesloten grootvader-donateurs. Zij verleent financiële steun aan instellingen die gehandicapte jeugd in de gelegenheid stelt meer te sporten, spelen en bewegen, om zo hun bestaan plezieriger te maken.

De stichting doneerde in 2018, namens 6.000 grootvader-donateurs van 117 Nederlandse golfclubs, een bedrag van ruim EUR 140.000 aan 45 organisaties om mooie projecten (mede) mogelijk te maken. Sinds de oprichting – dit jaar 45 jaar geleden – heeft de stichting al ruim EUR 2,5 miljoen aan goede doelen geschonken. Almkreek ondersteunt deze stichting van harte. Almkreek kan zelf ook activiteiten organiseren voor projecten in onze eigen regio.

Iedere golfende grootvader van Almkreek is meer dan welkom. Enige voorwaarde is een jaarlijkse donatie van EUR 20 aan de Stichting.

Wilt u eerst meer informatie? Bij de receptie op Almkreek liggen een aantal van de laatste jaarverslagen klaar. Zij geven een goed overzicht van de activiteiten van de stichting. Nog meer informatie vindt u op de website www.oldgranddad.nl

Aanmelden?
Dat kan per e-mail naar de clubconsul van Almkreek, Lex Overweter: overweter@gmail.com óf via de website van de stichting, klik hier.

Ieder jaar brengt de Stichting een jaarverslag uit, wij publiceren deze op onze website.