Algemene Vergadering 19 november a.s.

17-11-2019

De Algemene Ledenvergadering wordt op 19 november 2019 gehouden op Golfpark Almkreek. We vergaderen "nieuwe stijl" met een indoor golfwedstrijd(je) en een speciale Algemene Ledenvergadering "maaltijd".

Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom en serveert Brasserie Almkreek een speciale Algemene Ledenvergadering "maaltijd" (vlees of vis) voor € 17,50. Om 19.00 uur kunt u op de indoor golfsimulator een balletje te slaan en/of de indoor putting green uitproberen.

Om 20:00 uur zullen Joris Slooten namens het park en Edwin Wesselink namens de Academy een update geven over de huidige stand van zaken en hun plannen voor de toekomst. Daarna wordt Jan Boer als winnaar van de Presidents Cup 2019 in de bloemetjes gezet.

Om 20.30 uur begint vervolgens de Algemene Ledenvergadering. Wij verwachten dat de vergadering om 22.00 uur afgelopen is en nodigen u dan graag uit voor een gezamenlijke borrel met hapje.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering:
  1. Opening.
  2. Mededelingen van het bestuur.
  3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart en 7 mei 2019.
  4. Goedkeuring begroting 2020.Op basis van de financiële gegevens per eind september 2019 is er een schatting gemaakt van de uitkomsten voor 2019. Op basis hiervan is de begroting voor 2020 opgesteld.
  5. Vaststelling van de geldelijke verplichtingen van de leden voor 2020.
  6. Het bestuur stelt voor de contributie voor 2020 te handhaven op € 65.
  7. Wat verder ter tafel komt.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting van de vergadering.
De stukken voor deze vergadering kunt u - uiterlijk één week voor aanvang van de vergadering - vinden op de website van de Golfclub onder Vereniging | Algemene vergaderingen.

Zet u de de datum in uw agenda? Wij kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Golfclub Almkreek
Hans Mars, Voorzitter
 
Algemene Vergadering 19 november a.s.

« Terug