Plaatselijke regelsALGEMENE INFORMATIE
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang op spelers in de baan. Spelers moeten wachten op een teken, voordat zij het spel in de richting van het personeel voortzetten.
 • Gekleurde tegels in de fairway bepalen de afstand tot het midden van de green:
  rood 50 m, blauw 100 m, geel 150 m en wit 200 m.
 • Afstandspalen aan de zijkant van de fairway geven de afstand aan van 100 m (één witte streep) en 150 m (twee witte strepen) tot het midden van de green.
 • Je mag niet met driving range ballen in de baan spelen.
 • Niet vissen naar ballen, leg plaggen terug, repareer pitchmarks op de green, hark de bunker na gebruik aan en leg de hark buiten de bunker.
 • Er mag niet met trolleys, buggy’s en golfscooters tussen greens en bunkers en tussen hindernissen en greens van hole 4, 5 en 12 gereden worden.
 • Pinposities worden aangegeven door een bol aan de vlaggenstok: hoog = achter, midden = midden, en laag = voor.

PLAATSELIJKE REGELS
 • Hindernissen die de baan begrenzen: De rode hindernissen die de baan begrenzen op holes 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18 zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.
 • Grond in bewerking (GUR): Grond gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen of met blauwe lijnen en een paal met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1.
 • De afstandspalen (100 en 150 m) op de baan worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is dan ook niet toegestaan volgens Regel 15.2 (losse obstakels).
 • Dropzones: Als extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernissen bij de greens van de holes 2 en 17 mag een speler met bijtelling van een strafslag een bal droppen in de gemarkeerde dropping zone naast de green. De dropping zone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

(TIJDELIJKE) PLAATSELIJKE REGELS
 • Zie informatieborden bij de afslagplaatsen van hole 1 en 10.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN PLAATSELIJKE REGELS
 • Algemene straf.