Plaatselijke | Tijdelijke regels


TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS


In het kader van duurzaam beheer kunnen er schapen in de baan lopen! Ze bevinden zich meestal in een met schrikdraad afgezet gebied.

Natuurlijk geldt gewoon dat iedereen voorzichtig met onze schapen (en de afrastering) om moet gaan. Dit betekent: de schapen niet aanraken (of laten schrikken), niet in hun gebied komen (nee, ook niet om je bal te pakken), en de afrastering en de apparatuur laten staan. Hieronder staat wat dit bekent voor de golfregels:
 • Het met schrikdraad afgezette gebied is een verboden speelzone die moet worden behandeld als abnormale baanomstandigheid (GUR). De grens van deze GUR strekt zich uit tot 1 stoklengte buiten de afrastering.
 • Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.
 • De afrastering en de daarbij geplaatste apparatuur (schrikdraadvoeding) zijn een vast obstakel, waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2 (losse obstakels).
 • Indien het bekend of praktisch zeker is dat de bal in de hiervoor genoemde GUR ligt maar de bal is of niet gevonden of de speler besluit de bal niet op te pakken dan mag de speler handelen (zonder straf ontwijken) volgens regel 16-1e.
Plaatsen
(Dit geldt voor de periode tussen 1 november en 30 april)

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager..TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS I.V.M. CORONAMAATREGELEN
18 holes grote baan én 9 | 14 holes kleine baan

De maatregelen in verband met de coronacrisis kunnen worden versoepeld. Zo kunnen de harken weer worden gebruikt en is het weer toegestaan om de vlaggenstok aan te raken en uit de hole te halen.
We willen al onze golfers er wel op wijzen dat er een klein besmettingsrisico is bij het aanraken van materialen, zoals b.v. harken en vlaggenstokken. Was dus regelmatig je handen of gebruik ontsmettingsmiddelen.

Scorekaarten
 • Scorekaarten worden niet uitgewisseld.
 • Spelers noteren hun eigen holescores op de scorekaart.
 • Het is niet noodzakelijk dat een marker fysiek de scorekaart accordeert; een manier van verbaal of elektronisch accorderen voldoet.
H&R Commissies
Juni 2021
 
9 | 14 holes baan - Plaatselijke regels
 • Hole 11: De bielzenwand van de bunker voor de green van hole 11 is een vast obstakel en mag ontweken worden volgens Regel 16.1.
 • Hindernissen die de baan begrenzen: De rode hindernissen die de baan begrenzen op holes 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 en 13 zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.
 • Grond in bewerking (GUR): Grond gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen of met blauwe lijnen en een paal met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1.
 • Dropzones: Als extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernissen bij de greens van de holes 3, 7, 9, 13 en 14 mag een speler met bijtelling van een strafslag een bal droppen in de gemarkeerde dropzone naast de green. De dropzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
9 | 14 holes baan - Algemene informatie
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang op spelers in de baan. Spelers moeten wachten op een teken, voordat zij het spel in de richting van het personeel voortzetten.
 • Je mag niet met driving range ballen in de baan spelen.
 • Niet vissen naar ballen, leg plaggen terug, repareer pitchmarks op de green, hark de bunker na gebruik aan en leg de hark buiten de bunker.
 • Er mag niet met trolleys, buggy’s en golfscooters tussen greens en bunkers gereden worden.
18 holes baan - Plaatselijke regels
 • Hindernissen die de baan begrenzen: De rode hindernissen die de baan begrenzen op holes 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18 zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.
 • Grond in bewerking (GUR): Grond gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen of met blauwe lijnen en een paal met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1.
 • De afstandspalen (100 en 150 m) op de baan worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is dan ook niet toegestaan volgens Regel 15.2 (losse obstakels).
 • Dropzones: Als extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernissen bij de greens van de holes 2 en 17 mag een speler met bijtelling van een strafslag een bal droppen in de gemarkeerde dropping zone naast de green. De dropping zone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
18 holes baan - Algemene informatie
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang op spelers in de baan. Spelers moeten wachten op een teken, voordat zij het spel in de richting van het personeel voortzetten. Denk aan hun veiligheid.
 • Gekleurde tegels in de fairway bepalen de afstand tot het midden van de green:
  rood 50 m, blauw 100 m, geel 150 m en wit 200 m.
 • Afstandspalen aan de zijkant van de fairway geven de afstand aan van 100 m (één witte streep) en 150 m (twee witte strepen) tot het midden van de green.
 • Je mag niet met driving range ballen in de baan spelen.
 • Niet vissen naar ballen, leg plaggen terug, repareer pitchmarks op de green, hark de bunker na gebruik aan en leg de hark buiten de bunker.
 • Er mag niet met trolleys, buggy’s en golfscooters tussen greens en bunkers en tussen hindernissen en greens van hole 4, 5 en 12 gereden worden.
 • Pinposities worden aangegeven door een bol aan de vlaggenstok: hoog = achter, midden = midden, en laag = voor.