Handicap- & Regelcommissie

De "Handicap en Regelgeving Commissie" heeft tot taak om voor speelster/speler op onze golfclub de regels te controleren en uit te dragen zoals deze zijn vastgelegd binnen de NGF. Binnen de vereniging is de door het bestuur aangewezen Regel- en Handicap Commissie verantwoordelijk voor de toepassing van het NGF Handicap Systeem.  
 
Doelstelling
De commissie stelt zich ten doel dat de golfregels op een goede manier worden toepast en het NGF Handicap Systeem binnen de club wordt gebruikt. Zij doet dit door de kennis en de juiste toepassing van de golfregels bij de leden te bevorderen, het afnemen van Regelexamens van de NGF, het op de juiste wijze vaststellen, administreren en publiceren van de handicaps van de leden, het optreden als referee en het oplossen van regelproblemen bij clubwedstrijden en het bewaken van "Qualifying Condities" van de baan.

Taken
 • Het organiseren van theorielessen over de golfregels voor de jeugd. Theorielessen worden in samenwerking met de jeugdcoaches gegeven.
 • Het samenstellen en afnemen van regelexamens van de NGF ten behoeve van het verkrijgen van een handicap.
 • Het oplossen van regelproblemen, die zich hebben voorgedaan bij clubwedstrijden of die door leden zijn voorgelegd.
 • Het bijhouden van wijzigingen in de golfregels en de Decisions on the Rules of Golf by the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews and  the USGA. Hierover zal gecommuniceerd worden met de leden via de website en de nieuwsbrief.
 • Het stimuleren van het gebruik van de verschillende afslagplaatsen voor verschillende niveaus zodat er een goede doorstroming is in de baan en het geeft meer golfplezier.
 • Beginnende golfers stimuleren om tijdens een oefenronde vereenvoudigde golfregels/ oefen tactieken toe te passen zodat zij zich kunnen focussen op het slaan van de bal en het golfplezier Bijvoorbeeld: opteeen in de baan, bal goed neerleggen, bal oppakken en bij de green verder gaan).
 • Het na overleg met de baancommissie vaststellen van al dan niet tijdelijke Plaatselijke Regels, dropping zones, markeringen voor Out of Bounds en plaatsing van rode, gele, witte en blauwe paaltjes.
 • Het adviseren van alle wedstrijd organiserende commissies inzake de naleving van de eisen met betrekking tot "Qualifying Wedstrijden" en bijzondere voorvallen die zich bij wedstrijden hebben voorgedaan.
 • Het berekenen, toekennen, aanpassen, administreren en publiceren van de handicaps van alle clubleden volgens de regels van het NGF Handicap Systeem.
 • Het geven van voorlichting aan de leden inzake alle regels die betrekking hebben op de verkrijging en de berekening van handicaps.
 • Het onderhouden van contact met de regiecommissaris en de Handicap- en Regelcommissie van de NGF.
 • Het onderhouden van contact met de Handicapcommissies van andere clubs in geval van overgang van leden naar andere clubs.
 • Het geven van richtlijnen aan de baancommissie/greenkeeping ten aanzien van golfregels, meetpunten en de plaatsing van de tee- merken.
 • Het adviseren inzake de lay-out van de scorekaart.
 • Het bijhouden van baanrecords.
 • Het bepalen van de stroke-index.

Handicap- en Regelcommissie:
 
Danielle van Damme 06 - 52 555 844d.vandamme@kpnmail.nl
Fransjoost Bakker 06 - 36 542 532fransjoost.bakker@xs4all.nl