Reserveren | Annuleren


Een golfbaan heeft elke dag een beperkt aantal starttijden voor golfers (starts). Het is de verantwoordelijkheid van elke golfer om zorgvuldig met het reserveren (en annuleren) van deze starttijden om te gaan. Reserveringen die niet tot echte starts leiden verminderen immers de mogelijkheid van andere golfers om te kunnen reserveren en veroorzaken onnodig omzetderving bij het golfpark. Als golfpark gaan we uit van goede bedoelingen en overmacht (bij annuleringen). Sancties, bij onzorgvuldig omgaan met starttijden, volgen dan ook pas na een schriftelijke waarschuwing en wanneer een golfer andere golfers en het golfpark blijft benadelen.
 
RESERVEREN
 
Starttijden
 • Het reserveren van starttijden kan via de Almkreek App (klik hier), online (klik hier). Kom je er niet uit dan kan het ook telefonisch: 0183 - 403 592.
 • Er kan niet langer dan 4 weken vooruit worden geboekt.
 • Per persoon kunnen maximaal 3 boekingen (van 9 of 18 holes) open staan.
 • Voor de aanvang van een golfronde dient een golfer zich altijd aan te melden bij de receptie.
 • Op Almkreek kun je op de grote baan 9 of 18 holes golfen. En dan kun je ook nog kiezen welke lus of in welke volgorde (welke lus eerst) je wilt spelen. Voor iedere lus ontvang je daarom een aparte starttijd. Klik hier voor meer informatie over de 2 starttijden op de 18 holes baan.
Uitleg:
 • Een beperkt aantal boekingen hebben uitstaan betekent niet dat het aantal keer golfen in 4 weken beperkt is tot deze 3 keer.
 • Elke keer als je hebt gespeeld, vervalt immers een boeking en kun je weer een nieuwe boeking maken. 
 • De periode van 4 weken geldt steeds vanaf de huidige datum.

Handicarts
 • Handicarts kunnen telefonisch (via de receptie: 0183 - 403 592) worden gereserveerd. 
 
ANNULEREN
 
Annuleringen
 • Starttijden kunnen telefonisch (via de receptie: 0183 - 403 592), online of via de app (klik hier) worden geannuleerd.
 • Annulering van starttijden na 12 uur ('s middags) van de dag voorafgaand aan de dag van de geboekte golfronde (de starttijd) dient altijd via de receptie (0183 - 403 592) te gaan.
No shows
 • Het niet aanmelden bij de receptie voor aanvang van een golfronde is een ‘no show’.
 • Het niet correct annuleren van een golfronde wordt beschouwd als een ’no show’.
Sancties
Als het golfpark van mening is dat een golfer onzorgvuldig omgaat met het reserveren en annuleren van starttijden, wat o.a. kan blijken uit no shows en het aantal annuleringen, dan kunnen (na een schriftelijke waarschuwing) o.a. de volgende sancties worden doorgevoerd:
 • No shows worden beschouwd als een ‘gespeelde ronde’ en bij speelrechten met beperkt aantal rondes afgeboekt als ‘gespeelde ronde’.
 • No shows bij golfers met een onbeperkt speelrecht worden voor EUR 10 per ronde van 9 holes in rekening gebracht.
Een golfer die speelt zonder reservering en aanmelding (en dus niet in het systeem staat) overtreedt hiermee onze Huisregels. Het golfpark heeft als sanctie het recht om het dubbele aantal van de gespeelde rondes door deze golfer van het speelrecht af te schrijven of via een factuur in rekening te brengen. Daarnaast geldt dat het golfpark het recht heeft om een golfer die de Huisregels overtreedt voor kortere of langere periode de toegang te ontzeggen.