Uitzonderingen, een beroep op coulance

30-10-2023

Een kleine uitleg over onze kijk op uitzonderingen. Soms stuiten we namelijk op veel onbegrip, met nare mailtjes tot gevolg. Mailtjes waarin we beticht worden van allerlei duistere bijbedoelingen. Mailtjes die totaal geen recht doen aan de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers en de drijfveren van de directie: golf voor iedereen op golfparken waar iedereen welkom en gelijk is.

De uitleg. Het lijkt soms zo logisch voor golfers om een beroep te doen op coulance omdat hun situatie echt dé uitzondering is. Maar uitzonderingen zijn ingewikkeld. Juist omdat we willen vasthouden aan het feit dat iedereen bij ons gelijk is. Dit betekent dat we alleen ‘uitzonderingen’ kunnen maken als dit betekent dat deze uitzondering een regel kan worden. Voor iedereen toepasbaar. En meestal zijn de vragen om uitzonderingen nu precies zaken die we heel expliciet in de voorwaarden hebben uitgesloten. Of die gedekt zijn in de – zelf af te sluiten – NGF-contributieverzekering.
 
Dan toch een uitzondering maken is totaal niet geloofwaardig.

Maar zoals gezegd, afwijzing geeft vaak onbegrip. Alsof we hard en niet empathisch zouden zijn. Niet bereid om mee te denken, of alleen aan geld denken. Zulke negatieve reacties zijn niet prettig en hebben een impact op mensen die ze ontvangen.

Nog wat uitleg. Om commerciële motieven, vriendjespolitiek of sociale dwang geheel uit te sluiten, worden alle vragen van golfers over zulke ingewikkelde zaken inhoudelijk beantwoord door een vrijwilliger. Iemand die helemaal zelf mag beslissen. Iemand die weet dat het niet om geld gaat, maar om een eerlijk systeem.
Uitzonderingen, een beroep op coulance

« Terug