HET DOET ER TOE

28-04-2024

Op woensdag 15 mei is de “Voorjaars-Algemene Ledenvergadering”. De ALV voor kenners. En het gaat op die ledenvergadering over iets heel belangrijks: de toekomst van Golfclub Almkreek (GCA). Dus zaak dat je er als lid van de Golfclub op 15 mei bij bent.

Wat speelt er?
Tussen de exploitant van het Golfpark en Golfclub Almkreek zijn in 2019 zakelijke afspraken gemaakt over de gewenste samenwerking. Die afspraken zijn opgeschreven in een zogenaamde “Raamovereenkomst” en gelden voor 5 jaar.

Eind 2024 eindigt de Raamovereenkomst. De exploitant van het Golfpark heeft te kennen gegeven dat hij de huidige Raamovereenkomst niet wil verlengen. De vraag dient zich dan aan:

Wat betekent dat voor onze golfclub?
Daarover is er recent een gesprek geweest tussen een vertegenwoordiging van ons bestuur en de directie van het Golfpark. In dat gesprek hebben wij aangegeven wat onze wensen zijn voor de periode na 2024. Het Golfpark heeft dat ook gedaan en komt met 2 opties. Over die 2 opties en onze wensen voor de periode na 2024, willen wij graag op de ALV van 15 mei met onze leden in gesprek gaan. Voorafgaand aan de ALV zullen we in een overzicht de verschillende opties toelichten, zodat we op de ALV zelf snel tot de kern kunnen komen. De ALV van 15 mei is bedoeld om in een eerste bespreking met onze leden te concluderen wat onze leden willen. We nemen dan nog geen definitief besluit. Dat doen we in de ALV van dit najaar, nadat we de komende maanden in gesprek met het Park de verschillende opties verder hebben uitgewerkt en tot goede concept afspraken met het Golfpark zijn gekomen.

Dus … mijn oproep aan de leden van Golfclub Almkreek is om 15 mei al vast te reserveren voor de Algemene Ledenvergadering. We starten om 20.00 uur en de vergadering is op het Golfpark.

De agenda en stukken volgen nog.

Ad Gravendeel
Secretaris Golfclub Almkreek

PS. Klik hier voor de uitnodiging die wij 26 april jl. verstuurden.
HET DOET ER TOE

« Terug