Old Grand Dad 2024, de best golfende grootvader

17-06-2024

Beste Old Grand-Dad,

Zoals bekend zet de stichting Old Grand-Dad zich binnen de golfwereld in om kleinere projecten mogelijk te maken voor jeugd met een beperking zodat ook zij aan sport en spel kunnen deelnemen.

Uiteraard is daar geld voor nodig en dat wordt bij elkaar gebracht door ruim 1600 donateur/grootvaders in heel Nederland waarvan er 60 op Almkreek spelen.

Voor deze donateur/grootvaders organiseren wij 2 maal per jaar een wedstrijd waarbij de beste vijf golfers verdeeld over deze 2 wedstrijden mogen deelnemen aan de regiokampioenschappen die dit jaar op 8 juli in Best gehouden worden.

De eerste wedstrijd was op 14 mei en werd onder ideale omstandigheden gespeeld. Voor die tweede wedstrijd was het weer abominabel er regende het pijpenstelen. Desalniettemin lieten 6 die-hards zich daardoor niet intimideren en grepen de kans om zich te kunnen plaatsen. Dat lukte zowel Cees Duijzer als Cor van den Heuvel.

Het resultaat na twee wedstrijden van de beste 10 deelnemers is als volgt:

1 Rien van der Ven, score 34
2 George Lukkezen, score 32 
3 Joop Strikwerda, score 30
4 Cees Duijzer, score 27
5 Fred de Ruijter, score 25
6 Willem Lubbers, score 24
7 Aart Groeneveld, score 23
8 Dick Boer, score 22
9 Henk van der Stelt, score 22
10 Leo Barendregt, score 21

Rien van der Ven mag zich dus met recht de best golfende opa van Almkreek noemen en mocht de beker mee naar huis nemen. Jammer genoeg is hij op 8 juli verhinderd en dat geldt ook voor meerdere genomineerden waardoor de afvaardiging van Almkreek naar de regionale kampioenschappen bestaat uit: George Lukkezen, Joop Strikwerda, Cees Duijzer, Willem Lubbers en Leo Barendregt.

Laten we deze mannen veel succes wensen en hopelijk kan iemand van hen zich plaatsen voor de landelijke finale.

Vriendelijke groet,
Lex
 
Old Grand Dad 2024, de best golfende grootvader

« Terug