Activiteiten Golfclub vanaf 2025

29-05-2024

De activiteiten van Golfclub Almkreek met ingang van 2025 voortzetten onder de vlag van de Hollandsche Golfclub?

Dit was een belangrijke vraag en daarmee agendapunt op de Algemene Ledenvergadering van 15 mei jl. 

Voor de duidelijkheid even vooraf. We hebben het in dit bericht over de Hollandsche Golfclub (HGC). Dit is niet een ‘andere golfclub’ naast Golfclub Almkreek (GCA), maar de handelsnaam voor het Golfpark, de golfbaan, de brasserie en de golfschool. 
 
Wat speelt er?
Op 31 december 2024 eindigt de raamovereenkomst die wij als Golfclub Almkreek 5 jaar geleden met het Golfpark hebben afgesloten. In deze raamovereenkomst zijn verschillende zaken geregeld, zoals starturen voor wedstrijden, vrije parkdagen voor evenementen, diverse kortingsregelingen voor leden van de golfclub en door Golfclub en Golfpark gedeelde kosten voor het faciliteren van vrijwilligers die bijvoorbeeld wedstrijden organiseren.
 
HGC heeft aangegeven de huidige raamovereenkomst niet te willen verlengen. Dit omdat zij streven naar een volledige keuzevrijheid voor alle golfers op Almkreek, dat iedereen met alle activiteiten mee kan doen en omdat zij een afzonderlijke registratie van specifieke groepen, zoals de leden van onze Golfclub, administratief niet wenselijk vinden. Aanvullend zijn wij dit jaar door HGC geïnformeerd dat alle faciliteiten en kortingsregelingen met ingang van 2025 voor specifieke groepen, zoals leden van Golfclub Almkreek, zullen vervallen. Dit omdat dit niet past in hun hiervoor genoemde visie over gelijkheid voor alle golfers. Ook de koppeling van het kopen van een speelrecht en het automatisch en verplicht lid worden van GCA vervalt. 
 
Hoe moet het dan met GCA vanaf 2025 verder? Daarover hebben we in de Algemene Ledenvergadering van 15 mei jongstleden uitvoerig gediscussieerd met de leden. HGC geeft ons vanaf 2025 de volgende twee mogelijkheden:

Optie 1:
Hierbij worden golfwedstrijden en evenementen door vrijwilligers georganiseerd. De verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor het gebruik van de baan om wedstrijden te houden en evenementen te organiseren berust bij HGC. Daarnaast regelt HGC voor iedereen op Almkreek de handicapregistratie. En komt HGC de vrijwilligers tegemoet in hun inspanningen om wedstrijden en evenementen te organiseren, door hen te belonen met gratis rondjes 9 holes grote baan. Hoeveel en in welke situatie is aan HGC om te bepalen. GCA speelt hier verder geen rol meer in.
 
Optie 2:
Golfers kopen een speelrecht voor 12 maanden en worden daarnaast vrijwillig lid van GCA. Schatting: EUR 50,= voor een kalenderjaar. GCA gaat in deze optie zelfstandig door als een besloten club. We houden hierbij onze eigen identiteit, autonomie en ontvangen lidmaatschapsgelden om geheel zelfstandig wedstrijden en evenementen te organiseren en onze vrijwilligers te faciliteren. De handicapregistratie loopt dan via HGC, die ook in tegenstelling tot GCA, lid is van de NGF. Het voorstel van HGC is om deze optie vooralsnog tot 1 jaar te beperken.
 
Als ik door de financiële bril naar deze tweede optie kijk, is dit eigenlijk geen haalbare optie. De contributiegelden zullen opgaan aan het bestuurlijk in stand houden van GCA en het organiseren van een wekelijks wedstrijdprogramma. De wekelijkse wedstrijden zullen voor de eigen leden doorgang vinden, maar verder kan de vereniging bijna geen financiële ruimte bieden voor andere activiteiten. Dit betekent ook dat alleen de golfers die regelmatig meedoen aan de reguliere wekelijkse wedstrijden voor een dergelijk clublidmaatschap zullen kiezen. De Golfclub krijgt daarnaast een besloten karakter.
 
De algemene indruk op de Algemene Ledenvergadering over de eerste optie, namelijk onze activiteiten voortzetten met vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van HGC, was dat er ten opzichte van de huidige situatie niet heel veel zal veranderen. De reguliere wekelijkse wedstrijden gaan immers gewoon door en staan open voor elke golfer. Het belangrijkste verschil is dat de vrijwilligers dan geheel door HGC worden gefaciliteerd, dit in de vorm van halve en hele ronden 9 holes grote baan in plaats van de huidige vergoeding van consumpties voor en/of na de wedstrijd met gedeelde kosten door Golfclub en Golfpark.
 
Onder beide opties staat nog wel de vraag open of en hoe we evenementen zoals de Cross Country en andere activiteiten zoals de clubtrainingen kunnen continueren. Voor evenementen en clubactiviteiten zijn de leden al vele jaren gewend dat de club substantieel bijdraagt in de kosten daarvan. De leden betalen bij inschrijving veelal minder dan de helft van de daadwerkelijke kostprijs als eigen bijdrage. 
 
In de Algemene Ledenvergadering van dit najaar zal meer duidelijkheid zijn of en hoe we een vloeiende overgang van onze activiteiten en daarbij benodigde inzet van vrijwilligers onder HGC gaan vormgeven.  Als vervolgstap zullen we dan met elkaar ook moeten besluiten of we Golfclub Almkreek als vereniging voorlopig zullen continueren en in het verlengde hiervan de mogelijke opties met de leden bespreken wat de besteding wordt van het restvermogen van de Golfclub. 
 
Op donderdagavond 6 juni wordt door HGC een informatiebijeenkomst georganiseerd over hoe zij de toekomst op Almkreek willen gaan invullen. Op die bijeenkomst kan iedereen hierover vragen stellen.
 
Heb je op vragen of suggesties naar aanleiding van dit nieuwsbericht of wil je andere zaken rond onze Golfclub bespreken, dan hoor ik dat graag. 

Ik ben bereikbaar via e-mail op voorzitter@golfclubalmkreek.nl en telefonisch op 06 - 24 949 361. Een afspraak om met elkaar een kop koffie te drinken op het Golfpark is natuurlijk ook mogelijk.
 
Dick de Ruijter
Interim-voorzitter Golfclub Almkreek
Activiteiten Golfclub vanaf 2025

« Terug