Veel gestelde vragen


Wat als ik in de loop van het jaar een speelrecht wil afnemen?

Als je net begint met golfen of voor het eerst op Almkreek gaat golfen dan kan het natuurlijk zo zijn dat je niet vanaf 1 januari gaat spelen; het speelrecht voor het betreffende kalenderjaar wordt dan pro rato berekend.
 
Kan ik in de loop van het jaar een tweede speelrecht (bijv. voor de kleine baan) bijkopen?


Nee, de speelrechten zijn berekend met een kwantumkorting (hoe meer rondes je afneemt hoe minder je betaalt per ronde) en een loyaliteitskorting (korting: bij afname en betaling aan het begin van het jaar en onzekerheid over daadwerkelijk gebruikmaken van rondes). Je kunt daarom maar één speelrecht per jaar afnemen en deze speelrechten zijn niet gedurende het jaar (behalve bij golfers die voor het eerst een speelrecht afnemen) af te nemen.

Wat als mijn rondes op zijn voor het eind van het jaar?

Als je een beperkt speelrecht hebt afgenomen en je rondes zijn op, dan kun je een uitbreidingskaart kopen. De prijs van deze kaart staat op de website bij de voorwaarden van het speelrecht.

Waarom wordt er altijd een ronde van mijn tegoed afgeschreven: greenfee voor de kleine baan is toch goedkoper?

Voor ons (administratief) zijn rondes voor de kleine baan (dit kan een 14 holes ronde zijn, of een ronde van 9 holes) en een ronde van 9 holes op de grote baan gelijk. Natuurlijk kun je er zelf voor kiezen (als dit voordeliger is) om een ronde van de kleine baan niet van je speelrecht af te laten boeken, maar om dit als een losse ronde (greenfee) af te rekenen. Deze ronde zul je dan wel voor het spelen bij de receptie moeten afrekenen.
 
Als mijn rondes op zijn en ik speel een losse ronde tegen introductietarief, krijgen mijn medespelers dan nog steeds het introductietarief?

Ja, het recht om golfers tegen het introductietarief te introduceren is onderdeel van het jaarlijks speelrecht.
 
Wordt er ook bij (club)wedstrijden een ronde afgeschreven?

Ja, elke ronde is gelijk. Of een ronde nu in groepsverband of tijdens een individuele ronde wordt gespeeld.
 
Wat als ik mijn rondes niet heb opgemaakt aan het eind van het jaar?

Het maximumaantal rondes dat bij een speelrecht hoort, is bepalend voor de vaststelling van de hoogte van het jaarlijkse speelrecht. Hierbij houden we rekening met kwantumkorting (hoe meer rondes je afneemt hoe minder je betaalt per ronde) en een loyaliteitskorting (korting: bij afname en betaling aan het begin van het jaar en onzekerheid over daadwerkelijk gebruikmaken van rondes). Als je aan het eind van het jaar dit maximumaantal rondes niet hebt gespeeld, kun je ze niet meenemen naar een volgend jaar.
 
Mag ik de rondes doorverkopen?

Nee, de rondes zijn onderdeel van een persoonlijk speelrecht.
 
Als ik een speelrecht heb om in daluren te spelen, kan ik dan ook buiten daluren een ronde spelen?

Dit kan wel, maar dan niet via de rondes van je speelrecht. Je zult deze ronde (buiten daluren) dan als een losse ronde moeten afrekenen. Maar dan wel tegen introductietarief.
 
Als ik iemand wil introduceren in een daluur, krijg ik dan extra korting?

Nee. Er is geen stapeling van kortingen.

Gelden de rondes ook op de andere banen van onze exploitant?

We zijn continu aan het bekijken hoe we onze golfers nog meer van het golfen (op al onze banen) kunnen laten genieten. Het kunnen spelen van rondes (van een bepaald speelrecht) op andere banen is van meerdere dingen afhankelijk (o.a. administratieve afhandeling). Als en zodra het kan om rondes op andere HGE-banen te spelen, dan zullen we dit bekend maken op onze website.

Als ik een speelrecht heb om in daluren te spelen, kan ik dan ook aan clubwedstrijden meedoen?

Ja, dit kan. Als een clubactiviteit geheel in daluren start (alle starts van de activiteit zijn dus in een daluur), dan wordt de ronde als een ronde van je dalurenspeelrecht afgeschreven.
Als een activiteit niet of niet geheel in daluren start (dus dit geldt ook als de activiteit voor een gedeelte in daluren start), dan kun je geen gebruik maken van je rondes van het dalurenspeelrecht en zul je een losse ronde (van 9 of 18 holes afhankelijk van de activiteit) tegen introductietarief moeten afnemen.
 
Waarom wordt er niet gewoon achteraf vastgesteld hoeveel ik heb gespeeld?

Waarschijnlijk is een manier van achteraf factureren o.b.v. werkelijk gebruik het meest eerlijke systeem bij ‘de gebruiker betaalt’. Maar bij een prijsstelling is het ook belangrijk om rekening te houden met menselijke afwegingen bij het maken van keuzes (de psychologie van tarifering). En vanwege het vooraf betalen (en dus vooraf bepalen wat je wilt afnemen) zijn de kosten per ronde natuurlijk ook lager (loyaliteitskorting).
 
Kan ik mijn speelrecht ‘bevriezen’ als ik op vakantie ga of als ik ziek word? Of mijn rondes bij ziekte meenemen naar volgend jaar?

Het speelrecht is (nog steeds, net als voorheen) een jaarlijks speelrecht, dat aan het begin van het jaar wordt afgesloten. Natuurlijk is het niet mogelijk om precies te weten wat er allemaal gedurende dit jaar gaat gebeuren. Dit is ook de reden dat er een forse korting per ronde wordt toegepast als iemand veel rondes aan het begin van het jaar afneemt. Hierbij houden we rekening met kwantumkorting (hoe meer rondes je afneemt hoe minder je betaalt per ronde) en een loyaliteitskorting (korting: bij afname en betaling aan het begin van het jaar en onzekerheid over daadwerkelijk gebruikmaken van rondes). Het klinkt misschien wat hard, maar de risico’s hiervoor liggen net als bij elk abonnement dat je voor een jaar afsluit bij degene die het jaarabonnement heeft afgesloten.

Binnen de golfwereld zijn er verzekeringen die sommige risico’s kunnen afdekken.
 
Wordt er een ronde afgeschreven als ik maar een deel van de gereserveerde ronde loop?

Ja, misschien vind je dit zelf niet eerlijk, want je hebt het toch niet (geheel) gespeeld. Maar doordat je een ronde hebt gereserveerd (en een deel hiervan gespeeld) was er geen mogelijkheid voor een ander om die ronde te spelen. De ronde was immers door en voor jou vastgelegd.
 
Wordt er een ronde afgeschreven als ik een gereserveerde tijd afzeg?
 
Hoe en wanneer je een ronde kunt reserveren en wat er gebeurt bij annuleringen, staat in de reserverings-en annuleringsvoorwaarden op de website. Deze voorwaarden kunnen door de exploitant worden aangepast om een eerlijke verdeling van starttijden en een efficiënt gebruik van de golfbaan te bevorderen.
 
Kan ik in termijnen betalen?

Dat kan. Maar je betaalt nog wel altijd voor een jaarlijks speelrecht. Ook als je in maandelijkse termijnen zou betalen. Meer hierover kun je vinden op onze website.