Veranderingen Speelrechten 2022

Uniformiteit
Het bedrijfsmodel van HGE vereist schaal en uniformiteit (op al onze golfbanen). Enerzijds geeft dit efficiëntie waarmee de kosten laag gehouden kunnen worden. Anderzijds wordt hiermee de marktpositie van HGE (product/prijs) duidelijker. Beide aspecten (schaal en uniformiteit) leveren uiteindelijk de klant voordeel op. 

Onderscheidend met combikaart: speelrecht op verschillende banen
De schaal biedt HGE de mogelijkheid om een onderscheidend product te lanceren per 2022: de combikaart. Dit betekent dat rondes van een speelrecht op verschillende HGE-golfbanen gespeeld kunnen worden.
 
Onhoudbaarheid onbeperkt speelrecht
Onbeperkt speelrecht zou volgens het onderzoek van de NGF (heel) veel duurder moeten worden. En binnen ons model is het onhoudbaar om de volgende redenen:
  • Een hybride model (differentiatie in combinatie met onbeperkt speelrecht) is voor de klant onduidelijk en inconsequent. Het ‘verhaal’ wordt daarmee ondermijnd.
  • Onbeperkt speelrecht is ‘niet eerlijk’, het bestaat alleen bij de gratie van spelers die te veel betalen (of een exploitant die tekortkomt).
  • Het beperkt de optimalisering van een gedifferentieerd tariefmodel en het kunnen sturen op rondes. 
Een ‘eerlijk alternatief’ in ons nieuwe tariefmodel is het speelrecht met max. 200 rondes (van 9 holes). 200 rondes staat voor het merendeel van de golfers gelijk aan ‘onbeperkt’. Golfers die daadwerkelijk 200 rondes spelen, betalen daarmee slechts EUR 7 voor een ronde.

(Klik op afbeelding voor vergroting)En via deze link een artikel https://www.ngf.nl/caddie/besturen-in-golf/aanbod-verschillende-lidmaatschapsvormen-hard-nodig