Speelrecht HGE


De Hollandsche Golfbaan Exploitatiemaatschappij (HGE) is inmiddels exploitant van drie golfbanen: Almkreek, De Loonsche Duynen en De Breuninkhof. Voor HGE betekent dit een bredere basis voor een gezonde exploitatie. Voor onze golfers betekent dit dat er vanaf 2022 speelrechten zijn waarbij je kunt spelen op drie HGE-golfbanen.

Dit betekent ook dat we op alle HGE-golfbanen uniforme tariefmodellen gaan hanteren. Voor De Breuninkhof en Almkreek betekent dit voor 2022 grote veranderingen. Bij Loonsche Duynen is het nieuwe model vorig jaar grotendeels al geïntroduceerd.

Wij verwachten, ook uit een analyse van gespeelde rondes, dat het merendeel van de golfers erop vooruit zal gaan. Ofwel in prijs, ofwel in een beter aanbod bij een bijna gelijkblijvende (of iets hogere) prijs. Doordat we ook vanaf nu ook kleinere speelrechten aanbieden, verlagen we de drempel voor het afnemen van een speelrecht voor een grote groep golfers; golfers die wat minder vaak spelen zoals beginnende golfers, jongeren en werkenden. Slechts een beperkt aantal golfers, de leden die heel veel golfen met een onbeperkt speelrecht, gaan erop achteruit. Wij begrijpen dat dit voor deze golfers hard kan aankomen. In onze toelichting en de ‘veel gestelde vragen’ op de pagina Kies je speelrecht 2022 is meer te lezen over onze motivatie.