Speelrecht HGEDe Hollandsche Golfbaan Exploitatiemaatschappij (HGE) is inmiddels exploitant van drie golfbanen: Almkreek, De Loonsche Duynen en De Breuninkhof. Voor HGE betekent dit een bredere basis voor een gezonde exploitatie. Voor onze golfers betekent dit dat er vanaf 2022 speelrechten zijn waarbij je kunt spelen op drie HGE-golfbanen.

Dit betekent ook dat we op alle HGE-golfbanen uniforme tariefmodellen hanteren. Voor De Breuninkhof en Almkreek betekent dit voor 2022 grote veranderingen. Bij Loonsche Duynen is het nieuwe model in 2021 grotendeels al geïntroduceerd.

Wij verwachten, ook uit een analyse van gespeelde rondes, dat het merendeel van de golfers erop vooruit zal gaan. Ofwel in prijs, ofwel in een beter aanbod bij een bijna gelijkblijvende (of iets hogere) prijs. Doordat we ook vanaf nu ook kleinere speelrechten aanbieden, verlagen we de drempel voor het afnemen van een speelrecht voor een grote groep golfers; golfers die wat minder vaak spelen zoals beginnende golfers, jongeren en werkenden. Slechts een beperkt aantal golfers, de leden die heel veel golfen met een onbeperkt speelrecht, gaan erop achteruit. Wij begrijpen dat dit voor deze golfers hard kan aankomen.

In onze toelichting hieronder en de ‘veel gestelde vragen’ op de pagina Kies je speelrecht 2022 is meer te lezen over onze motivatie.
Onze kijk op golf
Iedereen kan iets moois en algemeens over golf op papier zetten, dus hieronder toch wat duidelijker wat onze kijk op golf is, en hoe we dit in de praktijk toepassen. De teksten zijn overgenomen of geïnspireerd door wat er op al onze websites staat en hoe we communiceren met al onze gasten.

HGE-golfbanen … gewoon voor iedereen
Onze golflocaties bieden een sociale, sportieve en natuurlijke buitenplaats. Iedereen is welkom, dus ook niet-golfers. Hoe ziet dit eruit? Een brasserie waar wandelaars, fietsers en golfers van een hapje en een drankje kunnen genieten. Jong en oud sportief bezig op onze oefenfaciliteiten, en onze golfbanen. Kortom: Gezellige drukte waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis kan voelen!

Golf is te leuk om het niet te proberen
Golf is een heerlijk spel(letje) in de natuur. En het leuke is dat je kunt golfen met iedereen en op elke leeftijd. Een ervaring die we iedereen gunnen, als sport of als recreatie. HGE heeft op al haar golf-locaties een toegankelijk opleidingstraject voor nieuwe golfers. Met als belangrijkste doelstellingen dat iedereen zich snel thuis voelt in de voor hun nieuwe golfwereld en dat nieuwe golfers leren golfen door het doen: op de golfbaan!

Golf is nog leuker samen … en iedereen mag meedoen
Op onze golflocaties doen we er alles aan om het samen golfen te faciliteren. Dit kan door nauwe samenwerking met een golfvereniging die activiteiten voor iedereen organiseert. Maar het kan ook door het organiseren van activiteiten via onze eigen club: Hollandsche Golfclub. Ons uitgangspunt is dat iedereen mee moeten kunnen doen, dat iedereen mee mag organiseren en dat er voor iedereen passende activiteiten zijn.

Meedoen aan activiteiten is op onze golflocaties niet voorbehouden aan een specifieke groep golfers (leden). Op onze locaties kan iedereen meedoen aan activiteiten: gewoon!

Eerlijke prijzen
Wij zetten in op het meer toegankelijk maken van golf. De uitgangspunten voor het tariefmodel sluiten hierop aan: een eerlijk verhaal, met een eerlijke prijs voor elke golfer. Het traditionele verdienmodel in de golfwereld, waarbij iedereen dezelfde jaarprijs (lidmaatschap | speelrecht) betaalt en deze prijs voor sommige golfers goed uitpakt en voor sommige slecht, wordt dan ook zeer bewust losgelaten. In ‘Knelpunten ontwikkeling golf’ is hier meer over te lezen. Klik hier (PDF).
Veranderingen speelrecht 2022

Uniformiteit
Het bedrijfsmodel van HGE vereist schaal en uniformiteit (op al onze golfbanen). Enerzijds geeft dit efficiëntie waarmee de kosten laag gehouden kunnen worden. Anderzijds wordt hiermee de marktpositie van HGE (product/prijs) duidelijker. Beide aspecten (schaal en uniformiteit) leveren uiteindelijk de klant voordeel op. 

Onderscheidend met combikaart: speelrecht op verschillende banen
De schaal biedt HGE de mogelijkheid om een onderscheidend product te lanceren per 2022: de combikaart. Dit betekent dat rondes van een speelrecht op verschillende HGE-golfbanen gespeeld kunnen worden.
 
Onhoudbaarheid onbeperkt speelrecht
Onbeperkt speelrecht zou volgens het onderzoek van de NGF (heel) veel duurder moeten worden. En binnen ons model is het onhoudbaar om de volgende redenen:
  • Een hybride model (differentiatie in combinatie met onbeperkt speelrecht) is voor de klant onduidelijk en inconsequent. Het ‘verhaal’ wordt daarmee ondermijnd.
  • Onbeperkt speelrecht is ‘niet eerlijk’, het bestaat alleen bij de gratie van spelers die te veel betalen (of een exploitant die tekortkomt).
  • Het beperkt de optimalisering van een gedifferentieerd tariefmodel en het kunnen sturen op rondes. 
Een ‘eerlijk alternatief’ in ons nieuwe tariefmodel is het speelrecht met max. 200 rondes (van 9 holes). 200 rondes staat voor het merendeel van de golfers gelijk aan ‘onbeperkt’. Golfers die daadwerkelijk 200 rondes spelen, betalen daarmee slechts EUR 7 voor een ronde.

(Klik op afbeelding voor vergroting)En via deze link een artikel https://www.ngf.nl/caddie/besturen-in-golf/aanbod-verschillende-lidmaatschapsvormen-hard-nodig
 
Onbeperkt wordt 200

De eerste stap naar een eerlijke tarifering is ‘de gebruiker betaalt’. Een belangrijke vervolgstap is ‘de gebruiker betaalt een minimale prijs per ronde’. Deze tweede stap impliceert dat er geen onbeperkt speelrecht meer kan worden aangeboden. Binnen de golfwereld is dit een grote stap. Wij menen dat het een logische stap is.

In de golfwereld redeneert men nog veel dat als een golfer eenmaal een bepaald bedrag heeft betaald, het daarna acceptabel is dat extra rondes voor een zeer laag bedrag (of gratis) worden gespeeld. Golfers zullen echter een minimaal bedrag per ronde moeten betalen, anders gaat een golflocatie failliet. Dat het altijd wel ‘kon’, is alleen te herleiden naar het feit dat er nog veel golfers bereid zijn (waren) veel te veel te betalen. Geen basis voor een gezonde bedrijfsvoering.

Het argument ‘maar de golfbaan is ook wel ‘ns leeg’ wordt ook veel ingezet.

Er is geen goede reden/manier om zulke lege momenten ver beneden kostprijs/bodemprijs aan te bieden. Ten eerste betekent dit prijserosie voor de andere speelmomenten. Ten tweede is het niet mogelijk om zulke superdaluren in een speelrecht te verwerken (te sjoemel-gevoelig) en ten derde is leegte ook af en toe nodig. Leegte geeft andere starttijden meer waarde (omdat het minder druk is in de baan), leegte geeft de natuur kans om te herstellen en is nodig voor efficiënt baanonderhoud: 100% bezetting is niet goed voor de golfbaan en kan tot drastisch hogere onderhoudskosten leiden.