Theorieles en examen


Op Almkreek kunt u theorie-lessen nemen én examen doen!

Het afnemen van de theorie-examens wordt verzorgd door de H&R van Golfclub Almkreek in samenwerking met de Golf Academy Almkreek en Golfpark Almkreek. Het theorie-examen vindt in principe iedere 2e maandag van de maand plaats.
 
Programma
  • 20:00 - 20:15 uur: Ontvangst kandidaten in de Brasserie.
  • 20.30 uur: Aanvang examen.
  • Het minimaal aantal deelnemers is 10.
    U hoort uiterlijk een week van te voren of het examen doorgaat of niet.

Kosten
  • Per persoon: EUR 30,00.
  • Deze betaling dient vooraf te worden voldaan op rekeningnummer NL68 RABO 0398 7240 24 ten name van Golfclub Almkreek - Handicap en Regelcommissie, onder vermelding van uw naam.
  • Het is eventueel ook mogelijk om contant te betalen voor het examen (pinnen is niet mogelijk).

Wilt u meer informatie ontvangen? Stuur een e-mail naar: hcpcie@golfclubalmkreek.nl of info@golfacademy-almkreek.nl

Aanmelden kan via formulier hieronder.
 
Voorletters *
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht *


Telefoonnummer *
E-mail adres *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Geboortedatum *
GolfprofessionalHeeft u een 5, 6 of 12 maanden all-in-one pakket?


Examendatum *
Beveiligingscode