Handicapregistratie


 

Naast de diverse lidmaatschappen kent Almkreek ook het handicapregistratie - lidmaatschap. 


Een golfer heeft in bijna alle gevallen een NGF status nodig om zelfstandig een golfbaan te betreden. Almkreek biedt naast de diverse lidmaatschappen in combinatie met speelrecht daarom ook het registratielidmaatschap zonder speelrecht aan. Dit is een NGF-status via Almkreek voor golfers in het bezit van minimaal baanpermissie.

Voor EUR 40,00 per jaar verzorgt Almkreek graag deze NGF-registratie. Ook in 2020!
Meldt u aan na 1 juli, dan betaalt u t/m 31 december EUR 20,00.
 • Wat zijn de facilititeiten en rechten van/voor handicapregistratieleden?
  Zie het menu hieronder.
 • Wilt u direct aanmelden voor het lidmaatschap? Klik hier
 • Wilt u meedoen met de 'leuke, gewoon gezellige' wedstrijden? Klik hier
Wilt u meer informatie ontvangen? Klik hier
Faciliteiten | Rechten
 • Almkreek meldt u aan bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF);
 • Almkreek verzorgt uw officiële handicapregistratie*;
 • U ontvangt uw NGF-status waarmee u in binnen- en buitenland kunt golfen;
 • U valt onder de NGF WA-golfverzekering met werelddekking;
 • U heeft gratis toegang tot de Golf Academie; hét online platform van de NGF om je als golfer te ontwikkelen;
 • U ontvangt 2 x per jaar het magazine Golf.nl in uw brievenbus;

 • U ontvangt 2 greenfees voor 9 holes op de grote baan en/of  voor de 14 holes par 3/4 baan; meldt u aan ná 1 juli ontvangt u 1 greenfee.

 • U kunt gratis gebruik maken van de oefenfaciliteiten op Almkreek;
 • U kunt, tegen betaling van het introducée-tarief deelnemen aan diverse wedstrijden. Klik hiervoor een overzicht.

* U kunt een wachtwoord zelf aanmaken in de Almkreek App zodat u online uw scorekaarten kunt invoeren en uw gegevens kunt raadplegen. Ga hiervoor naar https://almkreek.prowaregolf.nl/mobile
Voorwaarden
 • Indien u een NGF-registratie bij een andere vereniging of golforganisatie heeft, dan dient u zich daar eerst uit te schrijven.
 • Almkreek behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, een aanvraag niet in behandeling te nemen.
   
 • Bij aanmelding via de website, stuurt u naar info@golfpark-almkreek.nl kopieën van uw  baanpermissiepas, bewijs regelexamen, NGF-pas en stamkaart handicapregistratie.
   
 • Indien niet schriftelijk wordt opgezegd vóór 1 december van het lopende kalenderjaar, loopt het lidmaatschap automatisch door voor een nieuwe periode van een kalenderjaar.
   
 • Golfers met een handicapregistratielidmaatschap van Almkreek zijn gehouden aan de statuten, reglementen en besluiten van de NGF (voor zover op hen van toepassing). Deze documenten vindt u hieronder.
 • Voor alle bezoekers van Golfpark Almkreek zijn de huisregels van toepassing. Deze vindt u hier.
EGA Handicapsysteem
De Nederlandse Golf Federatie (NGF) is verantwoordelijk voor het bepalen van het handicapbeleid in Nederland. De NGF heeft voor spelers die geen lid zijn van een club een samenvatting van het EGA Handicap Systeem 2012 opgesteld.

Klik hier voor deze samenvatting van de NGF betreft het EGA handicap systeem (PDF)
Huishoudelijk Reglement en Statuten NGF
 • Het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Golf Federatie, klik hier
 • Statuten van de Nederlandse Golf Federatie, klik hier