PRIVACYVERKLARING ALMKREEK

Dit is de gezamenlijke privacyverklaring van Golfpark Almkreek, Golfclub Almkreek en Golfacademy Almkreek, allen gevestigd te Hoekje 7b, 4286 LN Almkerk hierna te noemen: ‘Almkreek’.
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In dit verband zetten we voor u uiteen hoe wij in de praktijk met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding hiervan, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@golfpark-almkreek.nl.
 
Uw persoonsgegevens worden door Almkreek bijgehouden en verwerkt in het kader van de uitvoering van uw lidmaatschapsovereenkomst. Deze gegevens betreffen uw voor- en achternaam, woonplaats, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, lidmaatschapsnummer, golflessen, handicapinformatie, wedstrijd- gegevens, verzonden e-mails, afgelegde examens, betalingswijze, banknummer en een herkenbare afbeelding in een foto. Verdere publiceren wij digitale berichten en foto’s op het besloten en het openbare deel van de website, is de ledenlijst toegankelijk op het besloten deel van de website, ontvangt u nieuwsberichten en wisselen wij uw gegevens uit met de NGF.

De nieuwe AVG Wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) eist niet dat u actief instemt met onze verwerking van uw persoonsgegevens. Maar als u er niet mee akkoord bent dat wij uw gegevens bewaren en gebruiken, kunt u dit melden aan info@golfpark-almkreek.nl.

Het voorgaande geldt overigens uitdrukkelijk niet voor kinderen die nog geen 16 jaar zijn. Voor hun registratie, dient de expliciete toestemming van hun ouder of voogd  overlegd te worden. Dit geldt ook voor het maken en publiceren van foto’s van hen. Voor het vastleggen van deze toestemming (of niet) wordt het inschrijfformulier gebruikt.
 
Tot op heden zijn de persoonsgegevens van de bestuurs- en commissieleden voor leden en niet-leden toegankelijk. Met de invoering van de nieuwe privacyregelgeving, zullen deze gegevens voortaan alleen nog maar gepubliceerd worden op het besloten deel van de website.
 
Wij hebben er tenslotte voor gekozen geen zogenaamde gemengde nieuwsbrieven met daarin zowel informatie over Almkreek, als commerciële boodschappen (bijvoorbeeld kortingsacties van een sponsor) te faciliteren en te versturen.

Almkerk, 25 mei 2018
 
Directie Golfpark Almkreek
Directie Golfacademy Almkreek
Bestuur Golfclub Almkreek
 
Cookies en uw IP-gegevens
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in het gebruik.

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Het IP-adres is het adres van een computer. Als een computer contact maakt met onze website wordt het IP-adres van die computer geregistreerd, zodat onze website-provider kan zien welke computers contact maken met onze website.
 
Het wel of niet toestaan van het plaatsen van cookies beheert u zelf op uw telefoon, tablet of computer. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internet-instellingen te wijzigen. Op de website is hiervoor een cookiemelding geplaatst. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.
 
Op de website is verder een SSL-certificaat geïnstalleerd, die zorgt dat data versleuteld worden verstuurd over het internet.
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Anders dan aan de NGF, zullen er geen persoonsgegevens aan derden doorgegeven worden, tenzij Almkreek wettelijk verplicht is om deze te verstrekken aan deze derden. Met E-Golf4U, die de persoonsgegevens online verwerkt, is een bewerkersovereenkomst gesloten, waarin de afgesproken beveiligingsniveaus vastgelegd zijn.
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Almkreek te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Almkreek op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Almkreek deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Almkreek hebben ontvangen.
 
De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de lidmaatschaps-overeenkomst. Na het beëindigen van deze overeenkomst worden de gegevens na uiterlijk 2 jaar verwijderd. Voorzover fiscaal verplicht, wordt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar aangehouden. De op de openbare website gepubliceerde berichten worden na 2 jaar verwijderd.
 
Beveiliging persoonsgegevens
Almkreek treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is door middel van gebruikersnamen en wachtwoorden, dat de adressen in de e-mailberichten onder de ‘Blinde Kopie’ opgenomen worden en niet meer zichtbaar zijn en dat er back-up’s van de persoonsgegevens gemaakt worden om deze te kunnen herstellen bij fysieke en technische incidenten. In dit verband zullen wij onze Privacyverklaring actief onder de aandacht brengen van alle personen die namens Almkreek kennis kunnen nemen van uw gegevens.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Almkreek. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Almkreek raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
 
Wijziging van het privacy beleid
Almkreek past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Almkreek raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Almkreek er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.
 
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Almkreek wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@golfpark-almkreek.nl.
 
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.