Vragen over eigen bijdrage NGF-competitie 2023

30-10-2022

Het recente clubnieuwsbericht op de website in verband met de inschrijving voor de competitie 2023 heeft wat vragen opgeleverd. Met name de bestuursmededeling dat de deelnemers zelf de kosten moeten voldoen die met de NGF-competitie samenhangen, is kennelijk niet duidelijk geweest. In ieder geval ontbreekt de noodzakelijk context voor een dergelijke breuk met het verleden en een nadere toelichting was zinvol geweest. Die context en de reden dat deze kosten worden doorberekend, zijn in een overleg op 20 september jl. met het bestuur van de vereniging besproken.
 
Visie HGE op vergoeding kosten starttijden NGF-competitie
Een van de uitgangspunten in het tariefmodel van HGE is dat elke ronde een prijs heeft. Dit geldt dus ook voor competitierondes (voor- en najaar). Dit roept de vraag op: wie betaalt dat? Volgens ons is dat in principe degene die er ook profijt van heeft (de lusten en de lasten). Voor de competitie zijn dat de spelers zelf. In het NGF-competitiereglement staat dat de spelers die te gast zijn op een baan, vrijgesteld zijn van greenfee voor die ronde. Dit brengt met zich mee dat het ontvangende team dus opdraait voor de kosten van de starttijden. Dit team heeft immers het profijt van greenfeevrije rondes op de banen waar zijn competitie gaan spelen. Eerlijk, nietwaar?
 
Een mogelijkheid is dat de vereniging in een Algemene Ledenvergadering besluit dat de kosten van de competitie op een andere wijze verdeeld moeten worden. Dat is ook voor het Golfpark werkbaar maar die beslissing is niet aan ons.
 
Zie jij het anders?
Laat het ons weten! We zijn benieuwd naar je argumentatie joris@hgegolf.nl
 
Veel gehoorde bezwaren

Golfers die tegen een eigen bijdrage voor de NGF-voorjaarscompetitie zijn stellen soms dat de NGF-voorjaarscompetitie een marketingtool zou zijn voor de exploitant, en dat de exploitant het daarom gratis zou moeten aanbieden.

Ons antwoord hierop: Het zou inderdaad kunnen dat je competitie uit commercieel oogpunt gratis zou laten plaatsvinden. Dan nog steeds zou het niet eerlijk zijn in onze optiek. Omdat andere golfers daar dan uiteindelijk voor moeten opdraaien. Daarbij zien wij competitie niet als een manier om onze golfbaan te promoten, bij nieuwe golfers of bij bestaande golfers. De realiteit is dat veel golfbanen al jaren bij de NGF vragen om de data van de competitie aan te passen. De voorjaarscompetitie komt vaak op een moment dat de golfbaan er nog niet optimaal bij ligt. Niet een optimaal promotiemomentje. En op sommige locaties wordt het reguliere onderhoudstraject verstoord door de competitie en de eisen die daarbij soms worden gesteld door de spelers. Maar dat is een zijpaadje. Want wij zien het überhaupt niet als een promotietool. 
 
Ook wordt er gesteld dat de competitie belangrijk is voor sommige golfers, en dat de exploitant het daarom gratis zou moeten aanbieden.

Ons antwoord hierop: Wij denken dat meedoen aan serieuze wedstrijden en dus ook meedoen aan de NGF-competitie een waardevolle toevoeging kan zijn aan de sportbeleving van golfers. Niet alle golfers, maar wel een groep. Dit valt dan onder de verantwoordelijkheid van de club (golfvereniging) die voor het faciliteren van al haar leden een vaste bijdrage per jaar ontvangt. En het zou inderdaad kunnen dat een golfclub competitie belangrijk vindt en de bijdrage betaalt uit de clubcontributie. Het kan wel een probleem geven, omdat er steeds meer andere ‘competities’ zijn die nu al gewoon greenfee betalen, zoals bv de najaarscompetitie van de NGF en de iGolf competitie. Het lijkt ons moeilijk voor een club (de golfvereniging) om dan onderscheid te maken in welke je wel financiert en welke niet. Maar daar gaan wij niet over.
 
Tot slot wordt er ook gesteld dat het alleen eerlijk zou zijn als alle competitiespelers, dus ook van andere banen, een eigen bijdrage zouden moeten betalen. Of dat het dan in ieder geval gefaseerd zou moeten worden ingevoerd.

Ons antwoord hierop: Een bijdrage voor de competitie is iets dat al jaren in kleine stapjes wordt ingevoerd in de golfwereld: voor veel competities is dit al normaal. De NGF-najaarscompetitie hanteert op advies van de NGF al een greenfeetarief en voor de voorjaarscompetitie zal zo’n advies er (op termijn) ook wel gaan komen: gelijke monniken … Wij vinden het dan ook echt heel logisch om het nu gewoon in te voeren. Het is eerlijker voor de andere golfers, eerlijker voor golfers die aan een andere competitie meedoen en het past nu eenmaal binnen onze kijk op golf: iedereen is welkom en iedereen is gelijk. Daarbij is het grote aantal competitieteams op veel golfbanen een probleem; andere golfers kunnen dan immers niet spelen. Al lange tijd wordt hier door een werkgroep bestaande uit verschillende golfverenigingen, onder leiding van de NGF, over nagedacht. Belangrijk uitgangspunt voor die werkgroep is dat er capaciteitsproblemen zijn (de baan is te vol) en dat golfers die geen competitie spelen ook moeten kunnen spelen. Wij lopen al een beetje voor op deze ontwikkeling en de uitkomsten. Maar dit vinden wij niet slecht, integendeel.
Vragen over eigen bijdrage NGF-competitie 2023

« Terug