Hans Mostert stopt als voorzitter

23-10-2021
 
Hans worstelde de laatste tijd enorm met zijn dilemma: 'ik ben voorzitter van Golfclub Almkreek en dat vraagt om een tijdbesteding die ik eigenlijk niet kan leveren'. Na rijp beraad en het nemen van afstand tijdens zijn vakantie, heeft hij de knop doorgehakt: 'Ik stop als voorzitter van Golfclub Almkreek'. 

Hans heeft ons als bestuur dat in een heldere en betrokken mail als eerste verteld. En natuurlijk hebben wij daar voor de volle 100 % begrip voor. Omdat ik het verhaal van Hans zo pakkend vind en zijn dilemma zo helder uit de verf komt wil ik die mail onze leden niet onthouden. Dat onderstaand. 

Maar niet nadat ik Hans namens het bestuur enorm wil bedanken voor zijn inzet, moed en visie die wij van hem hebben ervaren in de korte periode dat hij onze voorzitter was.  Hans we zullen je hopelijk nog vaak op Almkreek zien. Je hebt ons beloofd dat je altijd bereid bent om daar waar je kan en de tijd er voor krijgt, ons te helpen. Heel fijn.

Hans, het was kort, maar hevig, het gaat je goed. 
 
Namens het Bestuur van Golfclub Almkreek
Ad Gravendeel
 
 
Beste bestuursleden,
 
Vakantie is een moment om te bezinnen.

Ik streef een leiderschapsstijl na waarin dialoog belangrijk is, belangrijker dan wat er geschreven staat in overeenkomsten. Die zijn er alleen indien je er tijdens een dialoog niet uit kan komen. Dialoog vraagt om een beschikbaarheid die ik naar mezelf en de club niet kan waarmaken. Aangezien dit de enige manier is waar ik me goed bij voel, moeten alle voorwaarden hiervoor aanwezig zijn.
 
Zoals jullie inmiddels weten heb ik (officieel) per 1 september de functie van Operationeel Directeur Benelux gekregen. Dit kwam voor mij geheel onverwacht en was niet voorzien toen ik vorig jaar de functie van voorzitter accepteerde. De verantwoordelijkheid die erbij komt kijken met de tijdsbesteding die erbij hoort vraagt mijn volledige aandacht.
 
Ik heb daarom het besluit genomen om mijn functie als voorzitter weer beschikbaar te stellen. Het besluit valt me zwaar, omdat we in de korte tijd dat ik betrokken ben al mooie stappen hebben genomen en ik graag deel zou willen uitmaken van het vervolg. Ik besef me echter ook dat het bestuur mag verwachten dat hun voorzitter beschikbaar is voor de noodzakelijke dialoog met het park en de leden. Ik sta daarom wel achter mijn keuze om het bestuur de mogelijkheid te geven een voorzitter te vinden die tijd heeft voor de dialoog om zo het ingezette pad voort te zetten.

Ik hoop dat jullie begrip hebben voor mijn besluit en dat we in ieder geval kunnen terug kijken op de resultaten die we in een korte tijd hebben bereikt.
 
Hans Mostert
 
Hans Mostert stopt als voorzitter

« Terug