Voorwaarden deelname jeugdlessen

Voor het plezierig laten verlopen van de lessen, hebben wij voorwaarden opgesteld. Klik op de diverse items hieronder.
 
Mocht u een item missen, dan horen wij graag van u.
Warming-up
Met uitzondering van de jongste kinderen, laten we de andere groepen zelf een fysieke warming-up bedenken die ze gezamenlijk 20 minuten voorafgaand aan elke jeugdles uitvoeren. Na de eerste les krijgen ze dit als opdracht mee die ze dan de volgende les moeten laten zien.
 
Tijdens de jeugdlessen
  • Een flesje drinken bij je hebben
  • Voldoende tees, ballen, marker en pitchfork bij je hebben. Dit geldt ook voor de kinderen die nog geen eigen golfclubs hebben.
  • Staan de telefoons op stil en zitten in de golftas
  • Uit veiligheid geen snoep in de mond
  • Gaan we respectvol met elkaar om (Neem kennis van de ‘Gedragscode Golfclub Almkreek’)
Ouders
De meeste kinderen zullen afhankelijk zijn van vervoer door ouders/verzorgers. Zorg daarom dat uw kind(eren) tijdig aanwezig is/zijn voor de jeugdlessen zodat we op tijd kunnen beginnen.
 
Uit ervaring is gebleken dat kinderen beter geconcentreerd blijven wanneer ouders/verzorgers zich niet in de directe omgeving bevinden van de kinderen en derhalve vinden de jeugdlessen plaats zonder de aanwezigheid van ouders/verzorgers. Uitgezonderd ouders/verzorgers die zich als jeugdcoach inzetten.
 
Tijdens wedstrijden kunnen ouders ingezet worden als flightbegeleider. Dit zal vanaf categorie 3 niet in de flight bij het eigen kind zijn.
 
Afmelden voor een jeugdles
Afmelden voor de jeugdles graag uiterlijk woensdagavond voorafgaand aan de eerstvolgende jeugdles door een mail te sturen aan: jeugd@golfacademy-almkreek.nl
 
Als dit op het laatste moment is door bijvoorbeeld ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, graag in een privébericht aan de golfprofessional die de les geeft (zie contactgegevens pro’s bij groepsindelingen). Te laat of niet afmelden van een jeugdles wordt genoteerd als een "no show".
 
Als er veel lessen gemist worden, kan het zijn dat het kind de aansluiting met de groep verliest en zullen we genoodzaakt zijn om het kind (tijdelijk) in een andere groep te plaatsen. Als dit dreigt te gebeuren, zullen we de ouders en het kind hiervan op de hoogte brengen. Dan kan er eventueel een privéles afgenomen worden of extra geoefend worden om de aansluiting weer te krijgen met de groep.

 
Doorschuiven
Indien een kind zo’n goede inzet en progressie vertoont, kan het zijn dat het tussentijds wordt doorgeschoven naar een andere groep. De testen die wij 2x per lessencyclus houden, zullen hierin mede bepalend zijn.

Mocht er sprake zijn van een doorschuiving, dan zullen wij de ouders en het kind hiervan op de hoogte brengen.
 
Whats App Golfjeugd Almkreek
Deze groep is bedoeld voor informatie vanuit de kant van de professionals en/of jeugdcoaches.

Via de Whats App groep Golfjeugd Almkreek krijgt men bijzonderheden te horen over de lessen, wedstrijden, waar te verzamelen voor de les en wat er nodig is voor de les.
 
Wedstrijden? Iedereen doet mee!
Wedstrijden voor de jeugd zijn een onderdeel van het lesprogramma voor de jeugd op Almkreek. Iedereen is dus ten alle tijde aangemeld.

Kan men niet, dan uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd afmelden via jeugd@golfacademy-almkreek.nl