WISSELING VAN DE WACHT

04-02-2019

Jan Boer, Fientje Bax en Hans Anton Verschoor treden op de eerstvolgende Algemene Vergadering van 26 maart 2019 uit het bestuur. Hun benoemingstermijnen zijn (bijna) verlopen. Jan en Fientje hebben ruim 5 jaar in het bestuur van de Golfclub gezeten. Hans Anton is 2 jaar lid geweest.

Met de komst van de nieuwe eigenaar van het Golfpark en de nieuwe Raamovereenkomst tot ultimo 2024 is een nieuwe stabiele situatie ontstaan, waarbij de Golfclub zich kan terug trekken op haar kerntaken van het verenigen. Van dit momentum is gebruik gemaakt voor een wisseling van de bestuursleden.

Het bestuur stelt voor om Hans Mars, voorzitter, en nog twee andere leden te benoemen als opvolgers van Jan, Fientje en Hans Anton. Samen met Ad Gravendeel, secretaris, en Dick de Ruijter, penningmeester, zullen zij de verenigingskar moeten gaan trekken met de onmisbare steun van de vertegenwoordigers van de verschillende commissies en de vele vrijwilligers, die de club rijk is.

Dit voorstel wordt ter goedkeuring aan de leden voorgelegd op de Algemene Vergadering van 26 maart.
WISSELING VAN DE WACHT

« Terug