De Algemene Ledenvergadering in coronatijd

01-04-2021

Inmiddels is de Algemene Ledenvergadering (ALV) weer geweest: op 10 maart 2021. Dit was eigenlijk een uitgestelde ALV van vorig najaar. Ik hoef denk ik niet verder uit te leggen waardoor die uitgesteld is. En waarom wij deze ALV online hebben gehouden.

Maar waarom hebben we die ALV niet gewoon over laten gaan? Simpelweg: omdat dat niet mag volgens onze statuten. Wij zijn verplicht twee keer per jaar een ALV te houden. In het najaar om onder meer de begroting van het daaropvolgende jaar te laten goedkeuren door de leden. En in het voorjaar om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. En natuurlijk over de financiële gang van zaken.

En is dat het dan? Nee. Bestuursleden moeten worden benoemd door de leden in de ALV. Activiteitenprogramma’s moeten worden afgesproken. En ga zo maar door.

Maar waarom dan zo ingewikkeld? Nou, we zijn een vereniging. En daar is het hoogste orgaan de ALV. De leden zijn met elkaar de baas van de club. Zij bepalen wat er moet gebeuren. Het bestuur van de vereniging heeft als taak om met plannen te komen en besluiten van de ALV uit te voeren. Dus de ALV is toch echt wel een belangrijk moment.

En merk je dat dan ook? Komen de leden massaal naar zo’n ALV? Nou nee! We hebben zo rond de 770 leden. En als er op een ALV 70 leden aanwezig zijn, heb je het wel gehad. En nu we de ALV online hebben gehouden, mag je blij zijn met 20 leden die inloggen op de online ALV van 10 maart jongstleden. Maar daar staat tegenover dat we de leden vooraf de kans hebben gegeven om via een link naar een vragenlijst te gaan en daar hun stem uit te brengen op de punten waar de ALV over moet beslissen. Van de 738 stemgerechtigden heben 281 leden gestemd. Dat is iets meer dan 38 %. Vind ik eigenlijk best goed. En het is hartstikke efficiënt. Met Noord Koreaanse uitslagen zijn de volgende onderwerpen door de leden positief beoordeeld:
  • Goedkeuring van het verslag van de ALV van 25 augustus 2020
  • Benoeming van Hans Mostert tot voorzitter
  • Benoeming van Petra ter Braak tot bestuurslid
  • Verlenging benoeming van Ad Gravendeel tot bestuurslid
  • Goedkeuring van de begroting van 2021
Dat over de feiten. Procedureel, juridisch en volgens de statuten en het huishoudelijk reglement oké. Maar….. wat een kale en koude bedoening. Je mist de sfeer. Het in elkaars ogen kunnen kijken als iemand een vraag stelt. De levendige discussies over van alles en nog wat. De vragen naar de bekende weg. De wensen voor verbeteringen in de baan. De informele gesprekken. En bovenal de gezellige borrel na de ALV. Laten we hopen dat dit de volgende ALV anders kan. Wat dat betreft verlang ik wel weer naar het oude normaal.

Ad Gravendeel,
Secretaris Golfclub Almkreek
 
De Algemene Ledenvergadering in coronatijd

« Terug