Beplantingsbeheer van start

01-02-2019

Golfarchitect Alan Rijks heeft onlangs de bomen en struiken gemarkeerd die verwijderd moeten worden. Deze actie valt binnen de noemer van bestendig beheer en is gericht op het verduurzamen van de beplanting. Er zijn meerdere redenen voor deze beheeractie. Het oorspronkelijk ontwerp van de baan is door de jaren heen enigszins verloren gegaan. Beplanting groeit nu eenmaal waardoor een aantal bomen te veel in spel zijn gekomen als hindernis. Hier en daar zijn ook willekeurig bomen en struiken bij geplant. Het is de bedoeling dat het oorspronkelijke ontwerp gefaseerd in ere wordt hersteld.

Een tweede reden is dat spel- en regeltechnisch enkele plekken als problematisch zijn benoemd door de handicap en -regelcommissie. In overleg met de commissie is besloten om op deze plekken tot actie over te gaan.

Tevens is er een beheertechnische reden.

Het principe van de ‘wijkers en blijvers’ mag in dit kader als bekend worden verondersteld. Snelle groeiers zoals populier en wilg maken plaats voor meer duurzame soorten zoals eiken, essen, elzen en iepen. Bomen hebben ruimte nodig  om zich gezond te kunnen ontwikkelen. Ook zijn er een aantal bomen die ziek zijn, gemerkt.

En, last but not least, schaduw en luwte op en rond greens zijn ongewenst met het oog op voorkomen van ziektes en schimmels en ook hier is op gelet bij het markeren van bomen die moeten verdwijnen. Met het risico dat pesticiden op korte termijn op golfbanen niet meer zullen worden toegestaan, komt de nadruk steeds meer te liggen op voorkomen i.p.v. genezen.

Afhankelijk van het weer zullen deze werkzaamheden ingepland worden. Zo blijft de schade aan het grasoppervlak beperkt.
 
Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar info@golfpark-almkreek.nl of stel uw vraag bij de receptie!

Klik hier voor een impressie van de huidige status (april 2019).
Beplantingsbeheer van start

« Terug