Volgende fase beplanting ...

03-02-2020

Net als vorig jaar wordt er rond deze periode weer een aantal bomen gerooid op Almkreek. Het betreft de tweede fase in het beheer van de beplanting.
 
Ook deze keer heeft Golfbaanarchitect Alan Rijks de bomen en struiken gemarkeerd die verwijderd moeten worden. Deze actie valt binnen de noemer van bestendig beheer en is gericht op het verduurzamen van de beplanting.

Er zijn meerdere redenen voor deze beheeractie.

Het oorspronkelijk ontwerp van de baan is door de jaren heen enigszins verloren gegaan. Beplanting groeit nu eenmaal waardoor een aantal bomen teveel in spel zijn gekomen als hindernis. Hier en daar zijn ook willekeurig bomen en struiken bij geplant. Het is de bedoeling dat het oorspronkelijke ontwerp gefaseerd in ere wordt hersteld.

Tevens is er een beheertechnische reden.

Het principe van de ‘wijkers en blijvers’ geldt: snelle groeiers zoals populier en wilg maken plaats voor meer duurzame soorten zoals eiken, essen, elzen en iepen. Bomen hebben ruimte nodig  om zich gezond te kunnen ontwikkelen. Tevens zijn er een aantal bomen die ziek zijn, gemerkt.

En, last but not least. Schaduw en luwte op en rond greens zijn ongewenst met het oog op voorkomen van ziektes en schimmels en ook hier is op gelet bij het markeren van bomen die moeten verdwijnen. Met het risico dat pesticiden op korte termijn op golfbanen niet meer zullen worden toegestaan, komt de nadruk steeds meer te liggen op voorkomen i.p.v. genezen.
 
De overlast proberen we te beperken. Dank voor uw medewerking en het begrip.
 
Vragen of opmerkingen?
Stuur een email naar info@golfpark-almkreek.nl 
 
Volgende fase beplanting ...

« Terug