Meer rode palen in de golfbaan

24-08-2021

De golfregels staan sinds 2019 toe dat golfbanen niet alleen gebieden waar mogelijk water in kan staan als hindernis markeren, maar ook andere gebieden waar de kans groot is dat een bal niet gevonden wordt. Als voorbeelden noemen de R&A en USGA hoog gras, woestijn, jungle, lava en rotsen. Nou hebben we in Nederland weinig jungle … of lava, maar hoog gras en gebieden met dichte begroeiing waar ballen vaak niet worden gevonden, die hebben we genoeg.
 
Wat zijn nou voordelen volgens de NGF van zo’n gebied als hindernis markeren (met rode paaltjes):
  1. Als zo’n gebied als hindernis gemarkeerd wordt, dan kan dit leiden tot een beter speeltempo. De golfers kunnen immers bij verlies van de bal in de hindernis ter plaatse droppen (met bijtelling van een strafslag). 
  2. Als zo’n gebied als hindernis gemarkeerd wordt, dan kan de club de natuurontwikkeling op deze plaats bevorderen. Een variatie aan vegetatietypen trekt een variatie aan diersoorten aan en met bloemen en kruiden lokt men insecten en insecteneters. Hier ligt een kans voor golfbanen want de biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. 
Robert Hage (NGF) heeft voor onze golfbanen De Loonsche Duynen en Almkreek advies gegeven over de ligging van de afslagplaatsen en de markeringen. En we zullen zijn aanbevelingen voor de rode markeringen binnenkort op de banen doorvoeren. 

Wat betekent dit voor onze golfers:
  • Er zijn meer hindernissen: naast watergebieden ook gebieden met hoog gras en dichte begroeiing.
  • Omdat paaltjes toch niet aantrekkelijk zijn om naar te kijken, beperken we het aantal rode paaltjes tot een minimum. De denkbeeldige lijnen tussen de palen geven dan de grenzen van een hindernis aan.
  • Als je je bal vindt in een hindernis, kun je deze gewoon spelen. Maar als je je bal niet vindt of niet wilt spelen uit de hindernis, kun je de hindernis ontwijken met bijtelling van een strafslag. Een hindernis ontwijken gebeurt meestal met een drop binnen 2 clublengten vanaf de plek waar de bal de hindernisgrens is over gegaan; het is dus niet meer nodig om terug te gaan en de regel van ‘verloren bal’ toe te passen.
  • Natuurlijk mag je je bal gewoon zoeken in een hindernis (behalve als we het gebied als kwetsbaar gebied hebben aangemerkt; dus rode paaltjes met groene kop). Voor je spel en het aantal slagen is het misschien niet zo relevant, want op advies van de NGF plaatsen we de rode paaltjes ook zo dat het aantrekkelijk is om met een strafslag een bal te droppen. 
​Mocht je na het lezen van deze e-mail vragen hebben? Neem dan contact op met de H&R van Almkreek, klik hier  óf met de Hollandsche Golfclub, klik hier.


 
Meer rode palen in de golfbaan

« Terug