1e Clinic een succes!

22-07-2021


Verslag van een deelnemer


Daar stonden we dan: een flight van zo’n 10 golfers met licht gespannen gezichten, in afwachting van de try-out van de clinic “Golfregels in de praktijk”. Onder leiding van de mannetjesputters Lex Overweter en Cees Duijzer en aankomend mannetjesputter George Lukkezen zou ons, na afloop blijkend, een gedenkwaardige avond worden voorgeschoteld, die veel weg zou hebben van een pittige ronde op de 18 holes baan bij slechte weersomstandigheden. Voor dit doel waren de eerste twee holes van de par 3 baan gevuld met “foute” ballen: het zag werkelijk zwart van allerlei onmogelijke spelsituaties.

Na een welkom viel Lex meteen met de spreekwoordelijke “hole in one” in huis: “Waarom hebben we spelregels?”.

Zo moeilijk als het in de praktijk blijkt een “hole in one” te slaan, zo moeilijk bleek het ook deze vraag te beantwoorden en dus was de toon gezet voor een pittige ronde! Schoorvoetend en iets zacht en mompelend uitgesproken antwoorden volgden, maar het kwam erop neer, en ik citeer (om geen fouten te maken) van internet: Regels zijn een essentieel onderdeel van elke sport en elk spel. Het zijn afspraken die je met elkaar maakt om de sport goed en eerlijk te laten verlopen. Het is belangrijk dat de vereniging zorgt voor goede spelregelkennis bij iedereen.

Dit nu wetende gingen we aan (de) slag en het lukte Cees meteen om de eerste de beste “drive” de naastgelegen struiken in te jagen; waar zagen we dat meer? Het bleek geenszins per ongeluk een misslag te zijn, maar het was de “approach-slag” van een lange reeks praktijkvoorbeelden, die iedereen stuk voor stuk herkende, met daaraan gekoppeld de onvermijdelijke vraag: “Wat nu te doen in deze situatie”, uiteraard conform de spelregels. Ook werden we regelmatig bewust op het verkeerde been gezet en leek het wel of we in een flight van 30 golfers waren beland: waar bleef de marshall!

Het is onnodig elke voorbeeldsituatie hier te beschrijven, maar uitgaande van mijzelf moet ik bekennen dat ik het lastig vond (en soms, conform mijn handicap, de bal missloeg) om alle voorbeelden goed op te lossen, ja om zelfs maar een slag te slaan in de juiste richting. Dat bleek bij de meesten het geval te zijn en dus werd deze avond weer een schoonvoorbeeld van de weerbarstige praktijk in vergelijking met de theorie.

In de R&A app, staan de regels woordelijk en grafisch prachtig beschreven, maar een spelsituatie projecteren op de juiste regel blijft lastig en je verdiepen in de regels zal m.i. een continue proces zijn, net zoals je als golfer je balvaardigheden moet blijven aanscherpen.

Wat mij betreft is deze try-out volledig geslaagd en verdient het aanbeveling om nog vele ronden te spelen! Collega golfers doe eraan mee: je stapt met een goed gevoel van de baan!
Lex, Cees en George: prachtige slag!

Wout Liefaard

1e Clinic een succes!

« Terug