Nieuw gezicht

8 juni 2020

Een golfpark kan niet zonder haar businessleden. Businessleden zijn drijvende krachten door middel van hun sponsoring, hun diensten, maar ook door hun netwerk.

Als Golfpark maken we vaak en graag gebruik van de diensten van onze businessclubleden en het netwerk dat jullie samen te bieden hebben. En mochten we daarin kansen vergeten, dan nodigen we jullie graag uit om die vooral aan ons te melden via business@golfpark-almkreek.nl

Na het vertrek van Adriënne den Dekker is er binnen de businessclub een leemte ontstaan, wat betreft de coördinatie op allerlei vlakken. In dit verband voelen wij de behoefte dat de businessclub opnieuw geleid en vertegenwoordigd wordt.

We zijn dan ook blij en verheugd jullie te kunnen melden dat we Anton Kuijntjes bereid hebben gevonden om die rol te vervullen. Alhoewel het geen officiële voorzittersrol betreft en Anton zelf heeft aangegeven ook niet de behoefte te voelen om met die titel door het leven te gaan, is het wel het meest duidelijk om zijn werkzaamheden onder die noemer te omschrijven.

Hij zal  een faciliterende rol gaan vervullen voor de businessclub, zoals de invulling van evenementen, en hij zal het gezicht zijn naar buiten van de businessclub van Almkreek. Ook neemt hij het overleg voor zijn rekening met ons als Golfpark. Edwin en Michel zullen hem bij de uitvoering van zijn taken blijven helpen.

Velen van jullie kennen Anton Kuijntjes al, het zij zakelijk, het zij privé hier op het park. Ook voor het Golfpark is Anton geen onbekende. Hij is een fanatieke golfer en werkt (met zijn marketingbureau Dirk) al voor ons Golfpark, als het gaat om ledenwerving en de vermarkting van onze overige diensten, zoals de zalen en de horeca. In die hoedanigheid hebben wij hem leren kennen en waarderen. Anton is voorlopig aangesteld voor de periode van het huidige seizoen.

Wij zien uit naar deze samenwerking en hebben er alle vertrouwen in dat deze de groei en bloei van de businessclub ten goede zal komen.

Met vriendelijke groet,

Joris Slooten
Operationeel Directeur Golfpark Almkreek

Hans Schaap
Eigenaar Golfpark Almkreek