Birds

Golf en natuur zijn onlosmakelijk verbonden. De vogels samen met insecten en vlinders hebben op onze 87 ha. golf-gebied ook een bijzondere plaats.

Wij als golfers hebben vaak alleen maar oog voor onze bal…maar er is meer op de baan, lopend naar de bal voor je volgende slag heb je even tijd om na te denken en te genieten van de natuur en je  omgeving. Dan is de verwarmende zon, de fluitende vogels, het ruisen van de bomen en riet heerlijk om te horen en te voelen.
 
Wij zijn geen uitzondering, een  aantal golfbanen zijn ons reeds voorgegaan en zijn inmiddels Committed to Birds. Samen met Marvin van Haaften (hoofd greenkeeper) en Henk de Goeij (baancommissaris) en ondergetekende (lid) hebben we een groep geformeerd om ook onze baan ook zo te certificeren.
 
21 Mei jl. hebben we met grote deskundige hulp van Altenatuur een nieuwe vogeltelling gedaan, de oude tellingen dateerden nog van 2007. In dat jaar waren er 6 tellingen op verschillende momenten van de dag en leverde een lijst met 65 soorten op. Nu op zaterdagmorgen om 5.00 uur waren we met 6 deskundige vogelaars  o.l.v. Len Bruining en een 8-tal eigen clubleden vroeg uit de veren om uiteindelijk met één telling op het verassende resultaat van 51 soorten te komen. Voor de aanwezige leden van Altenatuur was dit  een grote verrassing, waar wij als golfclubleden ook weer energie uit halen om het aantal vogel soorten verder te vergroten.


 
Iedereen herkent wel de Koekoek, Wilde eend, Merel, de Huismus, Koolmees en de Specht, maar het zijn er zoveel meer, daarom een kleine greep uit de onbekende: de Rietgors, Braamsluiper, Bosrietzanger, het ijsvogeltje etc. etc., elke baan heeft ook een Ambassadeurvogel, een die niet zo vaak op alle banen voorkomt en dat zou voor ons de Patrijs kunnen zijn, bijna niemand ziet hem maar zit in het bos naast hole 8, en komt ook op hole 10 voor, vorig jaar nog met 17 jonge ..


 
Later dit jaar komen we graag terug met enkele verzoeken en plannen, zoals bv. het aankopen van een tweede huis (vogel) op de golfbaan, waarvan je dan ook weet waar dat huis hangt en voor welk type vogel dat is. Graag willen we dan ook een kleine werkgroep opstellen om bv. nestkasten te plaatsen, voor extra aanplant van bijv. vlinderstruiken, zaaigebieden voor gemengde bloemen te bewerken etc. etc.
 
Rest nog Altenatuur o.l.v. Len hartelijk te danken voor het gebruik maken van de deskundige hulp, en tevens niet te vergeten, onze eigen vrijwilligers, allen hartelijk dank.

Hans Fitters

Klik hier voor de foto's


Voornaam *
Tussenvoegsel *
Achternaam *
Mobiel nummer
E-mail *
Beveiligingscode