Plaatselijke regels

ALGEMENE INFORMATIE
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang op de spelers in de baan, tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Spelers wachten op een teken, voordat zij het spel in de richting van het baanpersoneel mogen voortzetten.
 • Gekleurde tegels in de Fairway bepalen de afstand tot het midden van de green. Rood 50 meter, blauw 100 meter, geel 150 meter en wit 200 meter. Afstandspalen (wit met rode kop) aan de zijkant van de fairways, geven de afstand aan van 100 meter en 150 meter tot het midden van de green.
 • Driving Range ballen zijn in de baan ten strengste verboden..
 • Niet vissen naar ballen, leg plaggen terug en repareer pitch- en spikemarks op de greens, hark de bunkers na gebruik aan.
 • Er mag niet met trolley’s en buggy's over de witte belijning rondom de greens gereden worden.
 • Het gebruik van een e-sigaret is binnen niet toegestaan.

PLAATSELIJKE REGELS
Out of Bounds
 • Wordt aangegeven door witte palen.
 • De oevers aan de overkant van de laterale waterhindernissen die de baan begrenzen zijn “buiten de baan”.
 • De out of bounds tussen hole 1 en 16 geldt alleen vanaf hole 16 naar 1, dit is aangegeven door wit met zwarte palen. Spelend vanaf hole 1 zijn deze palen vaste obstakels welke ontweken mogen worden volgens regel 24-2b
Grond in Bewerking (GUR)
Grond in bewerking wordt aangegeven met blauwe paaltjes. Indien er sprake is van belemmering moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 25-1b.

Vaste obstakels
De witte belijning rondom de greens mogen beschouwd worden als vast obstakel en worden ontweken volgens regel 24-2b.

Gebieden met kwetsbaar milieu (GKM)

Gebieden met een kwetsbaar milieu worden aangegeven door rode palen met een groene kop en mogen niet betreden worden. Indien een bal in een GKM ligt, moet met 1 strafslag een nieuwe bal worden gedropt volgens regel 26-1.

Afstandsmeters
Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler deze tijdens een vastgestelde ronde gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden, overtreedt hij regel 14-3.

NIEUW: Per ongeluk bewogen bal (merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)
Door R&A (en dus ook NGF) wordt aanbevolen om een nieuwe Local Rule van toepassing te laten zijn. Deze regel zal vanaf heden van toepassing zijn.
 • Indien de bal van een speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmarker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.
 • De bal of balmarker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in regel 18-2, 18-3 en 20-1.
 • Deze regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmarker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
Noot: indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler is bewogen als gevolg van wind, water of een ander natuurlijke oorzaak zoals door zwaartekracht, dan moet de bal worden gespeeld zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmarker die onder soortgelijke is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Klik hier voor voorbeelden (PDF)

(Tijdelijke) Plaatselijke Regels
Zie informatieborden bij de afslagplaatsen van hole 1 en 10.

Straf voor overtreding van de Plaatselijke Regels:
 • Matchplay – verlies van de hole
 • Strokeplay – twee slagen.
 • In zake afstandsmeters: bij de 1e overtreding geldt bovenstaande straf, bij de eerstvolgende overtreding - Diskwalificatie.
GEDRAGSCODE
Op het Golfpark heerst een sportieve en sociale cultuur, gekenmerkt door een grote onderlinge betrokkenheid met ruimte voor persoonlijk contact. Om deze positieve sportsfeer vast te houden is een Gedragscode Golfpark Almkreek ontwikkeld. De gedragscode bestaat uit onze ‘Omgangsregels’ en ‘Kledingvoorschriften’. 

OMGANGSREGELS
 • Met mijn gedrag houd ik rekening met de andere gasten van het Golfpark.
 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee op het Golfpark.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur. 
KLEDINGVOORSCHRIFTEN
Op Golfpark Almkreek houden we met onze kleding rekening met andere gasten. We dragen golfkleding waarin we ons prettig voelen en waarmee we andere golfers niet in verlegenheid brengen; ook bij het swingen en putten geen ongewenste inkijk. 

We zorgen ervoor dat onze golfschoenen geen beschadigingen kunnen veroorzaken in het Paviljoen en schoon zijn voor we naar binnen gaan.

OVERTREDING VAN DEZE REGELS EN VOORSCHRIFTEN
Overtreding van deze regels en voorschriften kan aanleiding geven tot sancties, zoals het voor een kortere of langere periode ontzeggen van de toegang tot alle faciliteiten van het Golfpark.