Handicap- & Regelcommissie

De "Handicap en Regelgeving Commissie" heeft tot taak om voor speelster/speler op onze golfclub de regels te controleren en uit te dragen zoals deze zijn vastgelegd binnen de NGF. Binnen de vereniging is de door het bestuur aangewezen Regel- en Handicap Commissie verantwoordelijk voor de toepassing van het NGF Handicap Systeem.
 
Doelstelling
De commissie stelt zich ten doel het NGF Handicap Systeem binnen de club toe te passen. Zij doet dit door de kennis en de juiste toepassing van de golfregels bij de leden te bevorderen, het afnemen van Regelexamens van de NGF, het op de juiste wijze vaststellen, administreren en publiceren van de handicaps van de leden, het optreden als referee en het oplossen van regelproblemen bij clubwedstrijden en het bewaken van "Qualifying Condities" van de baan.

Taken
 • Het organiseren van theorielessen voor golfregels. Theorielessen in samenwerking met de jeugdcoaches
 • Het samenstellen en afnemen van regelexamens van de NGF ten behoeve van het verkrijgen van een handicap dit gaat in samenspraak met de Golf Academie
 • Het toelichten van achtergronden en veel voorkomende problemen met de golfregels in het clubblad.
 • Het oplossen van regelproblemen, die zich hebben voorgedaan bij clubwedstrijden of die door leden zijn voorgelegd.
 • Het bijhouden van wijzigingen in de golfregels en de Decisions on the Rules of Golf by the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews and  the USGA.
 • Het na overleg met de baancommissie vaststellen van al dan niet tijdelijke Plaatselijke Regels, dropping zones, markeringen voor Out of Bounds en plaatsing van rode, gele, witte en blauwe paaltjes.
 • Het adviseren van alle wedstrijd organiserende commissies inzake de naleving van de eisen met betrekking tot "Qualifying Wedstrijden" en bijzondere voorvallen die zich bij wedstrijden hebben voorgedaan.
 • Het berekenen, toekennen, aanpassen, administreren en publiceren van de handicaps van alle clubleden volgens de regels van het NGF Handicap Systeem.
 • Controleren en invoeren Q-kaarten
 • Het geven van voorlichting aan de leden inzake alle regels die betrekking hebben op de verkrijging en de berekening van handicaps.
 • Het onderhouden van contact met de regiecommissaris en de Handicap- en Regelcommissie van de NGF
 • Het onderhouden van contact met de Handicapcommissies van andere clubs in geval van overgang van leden naar andere clubs.
 • Het geven van richtlijnen aan de baancommissie/greenkeeping ten aanzien van golfregels, meetpunten en de plaatsing van de tee- merken.
 • Het adviseren inzake de lay-out van de scorekaart.
 • Het bijhouden van baanrecords.
 • Het bepalen van de stroke-index

Handicap- en Regelcommissie:
 
Rien Lamsma Voorzitter 06 - 12 683 756 hcpcie@golfclubalmkreek.nl
Danielle van Damme Lid 06 - 52 555 844 d.vandamme@kpnmail.nl
Fransjoost Bakker Lid 06 - 36 542 532 fransjoost.bakker@xs4all.nl